НОХД 4138/2012 - Присъда - 18-02-2014

Присъда по Наказателно дело 4138/2012г.

П Р И С Ъ Д А

 

 

60

 18.02.2014 година

град ПЛОВДИВ  

          

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД

         ХІ  наказателен състав

На осемнадесети февруари       две хиляди и четиринадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АНАСТАСОВА

 

Секретар: Антоанета Моллова

Прокурор: Светослава Пенчева

като разгледа докладвано от съдията

НОХД № 4138 по описа за 2012 година

 

 

П Р И С Ъ Д И

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Д.Я.Я., роден на ***г***, живущ ***, българин, български гражданин, висше образование, работещ, женен, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 23.03.2011г. в гр. П., ул. ”В.” № *** е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, поради което и на основание чл.325 ал.1 вр. чл.78А от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 2000.00 /две хиляди/ лева, като го признава за НЕВИНЕН в това деянието по своето съдържание да се отличава с изключителен цинизъм и дързост, поради което и на основание чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение в този смисъл.

ПРИЗНАВА подсъдимия Д.Я.Я. за НЕВИНЕН в това в периода от 23.03.2011г. до 25.03.2011г. в гр. П., при условията на продължавано престъпление, в съучастие със С.К.Я.,  ЕГН ********** като извършител, противозаконно да е пречил на орган на властта – инспектори в отдел „Безопасност на труда и контролна дейност” при Дирекция „Инспекция по труда” – П. – инж. А.М.К. – старши инспектор, инж. В.С.С. – старши инспектор и инж. И.Б.Л. – главен инспектор, да изпълнят задълженията си – извършване на проверка на „А.” ООД гр. П. за спазване на трудовото законодателство, както следва:

- на 23.03.2011г. в съучастие със С.К.Я.,  ЕГН ********** като извършител противозаконно да е пречил на орган на властта – инспектори в отдел „Безопасност на труда и контролна дейност” при Дирекция „Инспекция по труда” – П. – инж. А.М.К. – старши инспектор, инж. В.С.С. – старши инспектор и инж. И.Б.Л. – главен инспектор, да изпълнят задълженията си, чрез отказ да бъдат допуснати да извършат проверка в дружеството;

- на 25.03.2011г. противозаконно да е пречил на орган на властта – инспектори в отдел „Безопасност на труда и контролна дейност” при Дирекция „Инспекция по труда” – П. – инж. А.М.К. – старши инспектор и инж. В.С.С. – старши инспектор да изпълнят задълженията си, чрез отказ да бъдат допуснати да извършат проверка в дружеството, поради което и на основание чл.304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение за престъпление по чл.270 ал.1 вр. чл.26 ал.1 вр. чл.20 ал.2 вр. ал.1 от НК.

 

ПРИЗНАВА подсъдимата С.К.Я., родена на ***г***, живуща ***, българка, българска гражданска, висше образование, работеща, омъжена, неосъждана, ЕГН ********** за ВИНОВНА в това, че на 23.03.2011г. в гр. П., ул. ”В.” № *** е извършила непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, поради което и на основание чл.325 ал.1 вр. чл.78А от НК я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като й налага административно наказание ГЛОБА в размер на 2000.00 /две хиляди/ лева, като я признава за НЕВИННА в това деянието по своето съдържание да се отличава с изключителен цинизъм и дързост, поради което и на основание чл.304 от НПК я ОПРАВДАВА по повдигнатото й обвинение в този смисъл.

ПРИЗНАВА подсъдимата С.К.Я. за НЕВИННА за това в периода от 16.03.2011г. до 23.03.2011г. в гр. П., при условията на продължавано престъпление, в съучастие с Д.Я.Я., ЕГН ********** като извършител, противозаконно да е пречила на орган на властта – инспектори в отдел „Безопасност на труда и контролна дейност” при Дирекция „Инспекция по труда” – П. – инж. А.М.К. – старши инспектор, инж. В.С.С. – старши инспектор и инж. И.Б.Л. – главен инспектор, да изпълнят задълженията си – извършване на проверка на „А.” ООД гр. П. за спазване на трудовото законодателство, както следва:

- на 16.03.2011г. противозаконно да е пречила на орган на властта – инспектори в отдел „Безопасност на труда и контролна дейност” при Дирекция „Инспекция по труда” – П. – инж. А.М.К. – старши инспектор и инж. В.С.С. – старши инспектор да изпълнят задълженията си, чрез отказ да бъдат допуснати да извършат проверка в дружеството;

- на 23.03.2011г. в съучастие с Д.Я.Я., ЕГН ********** като извършител, противозаконно да е пречила на орган на властта – инспектори в отдел „Безопасност на труда и контролна дейност” при Дирекция „Инспекция по труда” – П. – инж. А.М.К. – старши инспектор, инж. В.С.С. – старши инспектор и инж. И.Б.Л. – главен инспектор, да изпълнят задълженията си, чрез отказ да бъдат допуснати да извършат проверка в дружеството, поради което и на основание чл.304 от НПК я ОПРАВДАВА по повдигнатото й обвинение за престъпление по чл.270 ал.1 вр. чл.26 ал.1 вр. чл.20 ал.2 вр. ал.1 от НК.

На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимите Д.Я.Я. и С.К.Я. за заплатят по сметка на ВСС сумата от по 80.00 /осемдесет/ лева, представляваща направени по делото разноски.

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС.

                                                               

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Вярно с оригинала!

АМ