НОХД 3925/2012 - Присъда - 14-01-2013

Присъда по Наказателно дело 3925/2012г.

П Р И С Ъ Д А № 13

 

 

№ ...................

 14.01.2013 година

град ПЛОВДИВ  

          

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД

        ХІІ  наказателен състав

На четиринадесети януари                 две хиляди и тринадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ НИКОЛОВА - АНГЕЛОВА

         СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. ЛИЛЯНА ДУДИНСКА

                                                2.КРАСИМИРА ВРАСНЕЛЕВА

 

Секретар: Сийка Радева

Прокурор: СВЕТЛАНА АНГЕЛЧОВСКА

като разгледа докладвано от съдията

НОХД № 3925 по описа за 2012 година

 

 

П Р И С Ъ Д И

 

ПРИЗНАВА подсъдимия И.Д.Б. - роден на *** ***, българин, български гражданин,   висше образование, разведен, неосъждан, живущ ***, ЕГН: ********** за ВИНОВЕН в това, че на 06.02.2011 г. в гр. П., е отнел чужди движими вещи -преносим компютърХюлет Пакард Компак-Пресарио" /HP Presario CQ61-420SQ VY527 ЕА / на стойност 670 лв., компютърна мишка на стойност 25 лв., черна платнена чанта за преносим компютър на стойност 29 лв., всичко на обща стойност 724 лв., от владението на А.Н.С. *** без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл. 194 ал.1 вр. чл. 58а ал. 1 вр. чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл. 66 ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното на подсъдимия И.Д.Б. наказание в размер на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на настоящата присъда.

На основание чл. 59 ал. 2 вр. ал. 1 т. 1 от НК ПРИСПАДА от така наложеното на подсъдимия И.Д.Б. наказание в размер на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА времето, през което е бил задържан по реда на НПК, считано от 09.01.2013г. до 14.01.2013г.

            На основание чл. 189 ал. 3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия И.Д.Б., със снета самоличност, да заплати по сметка на ВСС направените по делото разноски в размер на 85 /осемдесет и пет/ лева.

 

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС.

                                                               

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

 

                                     СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

 

                                                                                    1. /п/

 

                                                                                    2. /п/

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

С.Р.