НОХД 3075/2012 - Присъда - 17-10-2013

Присъда по Наказателно дело 3075/2012г.

ПРИСЪДА

333
 


17.10.2013 година

град Пловдив  

           

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД

ХХІ наказателен състав

На седемнадесети октомври      две хиляди и тринадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЛАДИМИР ВЪЛЧЕВ

 

Секретар НЕЛИ ВЪГЛАРОВА

Прокурор КИЧКА ПЕЕВА        

като разгледа НОХД № 3075 по описа за 2012 година

 

ПРИСЪДИ:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия К.К.К. роден на *** г. в гр. С., българин, бълг. гражданин, вдовец, неосъждан, със средно образование, управител на „Т.С.К.” – гр. А., живущ ***, ЕГН ********** ЗА НЕВИНОВЕН в това, че в периода от 30.06.2010 г. до 12.07.2010 г. в гр. П. в немаловажен случай, в условията на продължавано престъпление, самоволно, не по установения от закона ред, е осъществил едно оспорвано от другиго И.Х.Г., ЕГН **********, свое предполагаемо право, свързано с използване по предназначение на служебно помещение – офис на „Ц.К.К.” ООД, находящ се в гр. П., бул. „К.М.Л.” № ***, като е ограничил достъпа на И.Х.Г. до горепосоченото помещение, както следва: на 30.06.2010 г. е ограничил достъпа на И.Х.Г. до горепосоченото помещение; на 02.07.2010 г. е ограничил достъпа на И.Х.Г. до горепосоченото помещение; на 06.07.2010 г. е ограничил достъпа на И.Х.Г. до горепосоченото помещение; на 07.07.2010 г. е ограничил достъпа на И.Х.Г. до горепосоченото помещение; на 08.07.2010 г. е ограничил достъпа на И.Х.Г. до горепосоченото помещение; на 09.07.2010 г. е ограничил достъпа на И.Х.Г. до горепосоченото помещение и на 12.07.2010 г. е ограничил достъпа на И.Х.Г. до горепосоченото помещение, за което и на основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА по обвинението за престъпление по чл. 323, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК.

Присъдата подлежи на обжалване и протест пред Пловдивски окръжен съд в 15-дневен срок от днес по реда на Глава ХХІ от НПК.

                                     

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

Н. В.