НОХД 2895/2012 - Присъда - 18-06-2013

Присъда по Наказателно дело 2895/2012г.

               П Р И С Ъ Д А

 

Номер 200             18.06.2013 година                        град ПЛОВДИВ

 

                    В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                     ХVІ наказателен състав

На осемнадесети юни                                                   Година 2013

В публично заседание в следния състав:

     

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИСЛАВА БОЗЕВА

                           СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. Никола Стрински

                                                                        2.  Мария Дракова

                                                                            

Секретар: Иванка Пиронкова

Прокурор: Светослава Пенчева

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

наказателно ОХ дело номер №  2895 по описа за  2012 година

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Н.И.Г. - роден на *** *** българин, български гражданин, неосъждан, разведен, с висше образование, работещ, ЕГН ********** за НЕВИНОВЕН в това, че през периода 14.02.2011 година – 18.02.2011 година, в гр. Пловдив, като пълномощник на Г.И.Г., в качеството му на собственик на „Т.” ЕООД гр. П., в кръга на неговото пълномощие, с цел да набави за себе си имотна облага, от 14.02.2011 година да е възбудил и до 18.02.2011 година да е поддържал заблуждение у С.Н.Д., като собственик и управител на „Е.-.”ООД гр. П., с което да е причинил имотна вреда в размер на 540 лева на ЕТ „С. И.-Д. С.”*** с представляващ Д. Я.С. и в размер на 60 лева на „Е.-.”ООД гр. П. с представляващ С.Н.Д. или общо в размер на 600 лева, като на основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение за извършено престъпление  по чл. 210 ал.1 т.3, вр.чл.209 ал.1 от НК.

ОСТАВЯ без уважение предявения граждански иск в размер на  60 лева против подсъдимия Н.И.Г. *** чрез управителя С.Н.Д., представляващ обезщетение за причинени имуществени вреди, ведно със законната лихва.

ОСТАВЯ без уважение предявения граждански иск в размер на  540 лева против подсъдимия Н.И.Г. от ЕТ „С. И.-Д. С.”*** чрез управителя и собственика Д. Я.С., представляващ обезщетение за причинени имуществени вреди, ведно със законната лихва.

 На основание чл. 190 ал. 1  от НПК направените по делото разноски в размер 80 лева остават за сметка на държавата.

 

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС.

 

 

                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:

         

                                       СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

                                                                                    2.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:И.П.