НОХД 2316/2012 - Присъда - 07-01-2013

Присъда по Наказателно дело 2316/2012г.

П Р И С Ъ Д А   № 3

 

 

07.01.2013г.                                                            град ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                 ХІІ наказателен състав

На седми януари                                                                  2013 година

В публично заседание в следния състав:

 

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: БИЛЯНА ВРАНЧЕВА

                            СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1/ ДАРИНА КУКЕВА

                                                        2/ БОРЯНА ПАНАЙОТОВА

 

Секретар: Сийка Радева

Прокурор: ЖИВКО ПЕНЕВ

Като разгледа докладвано от съдията

НОХ дело № 2316 по описа за 2012 година.

 

 

П Р И С Ъ Д И

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Л.Д.Л. - роден на ***г***, обл. П., българин, български гражданин, с основно образование, ученик, неженен, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че през периода 23.11.2011 г. до 25.11.2011 г. в с. Р. К. /обл. П., общ. К./, в условията на продължавано престъпление, макар и като непълнолетен, но след като е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си и след предварително сговаряне в немаловажен случай с К.Г.Л. *** е отнел чужди движими вещи, както следва:

- на 23.11.2011 г. е отнел сумата от 1800 /хиляда и осемстотин/ български лева от владението на Ц.С.Ц.,***;

- на 25.11.2011 г. е отнел сумата от 990 /деветстотин и деветдесет/ български лева от владението на Ц.С.Ц.,***,

или всичко на обща стойност 2790 /две хиляди седемстотин и седемдесет/ лева от владението на Ц.С.Ц.,***, без негово съгласие, с намерението противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл. 195 ал.1 т.5 вр. чл.194 ал.1 вр. чл.63 ал.1 т.3 вр. чл.26 ал.1 вр. чл. 54 ал. 1 от НК го ОСЪЖДА на ДЕВЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното на подсъдимия Л.Д.Л. наказание в размер на ДЕВЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на настоящата присъда в сила.

На основание чл. 67 ал. 3 от НК ПОСТАНОВЯВА пробационна мярка „ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС” с периодичност ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО спрямо подсъдимия Л.Д.Л. в рамките на ДВЕ ГОДИНИ по време на определения изпитателен срок на отложеното му за изпълнение наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”.

 

ПРИЗНАВА подсъдимия К.Г.Л. -  роден на *** ***, обл. П., българин, български гражданин, с начално образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че през периода 23.11.2011 г. до 25.11.2011 г. в с. Р. К., /обл. П., общ. К./, в условията на продължавано престъпление, макар и като непълнолетен, но след като е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си и след предварително сговаряне в немаловажен случай с Л.Д.Л. *** е отнел чужди движими вещи, както следва:

- на 23.11.2011 г. е отнел сумата от 1800 /хиляда и осемстотин/ български лева от владението на Ц.С.Ц.,***;

- на 25.11.2011 г. е отнел сумата от 990 /деветстотин и деветдесет/ български лева от владението на Ц.С.Ц.,***,

или всичко на обща стойност 2790 /две хиляди седемстотин и седемдесет/ лева от владението на Ц.С.Ц.,***, без негово съгласие, с намерението противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл. 195 ал.1 т.5 вр. чл.194 ал.1 вр. чл.63 ал.1 т.3 вр. чл.26 ал.1 вр. чл. 54 ал. 1 от НК го ОСЪЖДА на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното на подсъдимия К.Г.Л. наказание в размер на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на настоящата присъда в сила.

На основание чл. 67 ал. 3 от НК ПОСТАНОВЯВА пробационна мярка „ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС” с периодичност ДВА ПЪТИ СЕДМИЧНО спрямо подсъдимия К.Г.Л. в рамките на ДВЕ ГОДИНИ по време на определения изпитателен срок на отложеното му за изпълнение наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”.

На основание чл. 53 ал. 2 б. „Б” от НК ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА веществените доказателства по делото – 1бр. усилвател с надписSkytronicсъс сериен № 0328 и модел 103.134, 1бр. лаптоп  маркаIBMThink PADсъс сериен № 99-RDT88 заедно с кабел към него и 1бр. мишка; един брой мобилен телефон маркаСамсунгмодел SGH-I-900” черен на цвят със сериен номер S/N RHVQB98822R с имей номер 352819029862874, един брой батерия за мобилен телефонСамсунгсъс сериен номер S/N ТН1QB27 dS 3-В , един брой зарядно за мобилен телефон черно на цвят с жълт надписCUWAN”; един брой компютър /лаптоп/ черен на цвят със сив капак  с надпис върху капака „Аcer” и надпис върху клавиатуратаAspire 1300” със сериен номер S/N  LXA030528831000A19EF00  и захранващ кабел с адаптер към него и един брой моторен трион маркаVIKI 5200”  бял на цвят с оранжев капак с черна гумирана дръжка, шина и верига / на съхранение в РУП гр. Хисар/.

На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия Л.Д.Л. да  ЗАПЛАТИ по сметка на ВСС сумата от 317,50 лева, представляваща направените разноски по делото.

На основание чл.189 ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимия К.Г.Л. да  ЗАПЛАТИ по сметка на ВСС сумата от 317,50 лева, представляваща направените разноски по делото.

 

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС.

                                                               

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

    СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. /п/

 

            2. /п/

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

С.Р.