НОХД 2316/2012 - Мотиви - 14-06-2013

Мотиви към присъда по НОХД N 2316/2012г

Мотиви към присъда по НОХД N 2316/2012г.  по описа на ПРС,  XII н.с.

Пловдивска районна прокуратура е повдигнала обвинение срещу Л.Д.Л. и К.Г.Л. и същите са предадени на съд за извършено престъпление по чл. 195 ал. 1 т.5 вр. чл.194 ал.1 вр. чл.63 ал.1 т.З вр. чл.26 ал.1 от НК за това, че през периода 23.11.2011 г. до 25.11.2011 г. в с.Р. К., /обл.П., общ. К./, в условията на продължавано престъпление, макар и като непълнолетни, но след като са разбирали свойството и значението на извършеното и са могли да ръководят постъпките си и след предварително сговаряне в немаловажен случай помежду си са отнели чужди движими вещи, както следва: на 23.11.2011 г. е отнел сумата от 1800 /хиляда и осемстотин/ български лева от владението на Ц.С.Ц., 25.11.2011 г. е отнел сумата от 990 /деветстотин и деветдесет/ български лева от владението на Ц.С.Ц.,***,или всичко на обща стойност 2790 /две хиляди седемстотин и седемдесет/ лева от владението на Ц.С.Ц.,***, без негово съгласие, с намерението противозаконно да ги присвоят.

В съдебно заседание представителят на прокуратурата поддържа обвинението със същата правна квалификация на деянието. По отношение на реализирането на наказателната отговорност се предложи на подсъдимите да бъде наложено наказание лишаване от свобода при условията на чл. 54 от НК, чието изпълнение да бъде отложено при условията на чл.66,ал.1, от НК.

Подсъдимите в съдебно заседание дадоха обяснения по обвинението като не признаха вината си. В хода на съдебните прения и двамата изразиха съжаление за стореното, и декларираха, че няма за се повтори. Защитниците ми заеха становище, че двамата подсъдими следва да бъдат признати за невинни.

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и обсъди доводите и съображенията на страните, намери за установено следното:

Подсъдимият Л.Д.Л. е роден на *** *** обл.П. Българин е и български гражданин, с основно образование, ученик, неженен, неосъждан, ЕГН **********.

От заключението на назначената комплексна СППЕ за него се установи, че подсъдимият е психично здрав, не е налице интелектуален дефицит, или психично заболяване, в състояние е да възприема заобикалящата го действителност. Декларирания страх от родителите му е израз на защитното му поведение във връзка със съдебната процедура без да са установени емоции, или преживявания, насочващи към наличието на такъв страх.

Подсъдимият К.Г.Л. е роден на *** *** обл.П. Българин е и български гражданин, с начално образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН **********. Свидетелката Г.Л. му е майка. Свидетелят К.Г. е брат на св. Г.Л..

От заключението на назначената комплексна СППЕ за него се установи, че подсъдимият е психично здрав, не е налице интелектуален дефицит, или психично заболяване, в състояние е да възприема заобикалящата го действителност. Декларирания страх от майка му е израз на защитното му поведение във връзка със съдебната процедура без да са установени емоции, или преживявания, насочващи към наличието на такъв страх. В резултат на претърпяна мозъчно черепна травма в детска възраст е развил травматична енцефалопатия като не са установени заболявания, свързани с тази травма и същата не нарушава способността му да възприема правилно действителността и да ръководи постъпките си..

Към инкриминирания период, както и понастоящем двамата подсъдими живеели и живеят в с. Р. К. В същото село живее и пострадалия св. Ц.Ц.. Последният живее сам в самостоятелна къща и е трудно подвижен. В дворното му място освен къщата, в която живее, е разположена и тапицерска работилница, в която свидетелят работи. Че свидетелят Ц. извършва тапицерски услуги, било известно на живущите в селото жители.

Съгласно заключението на СПЕ, св. Ц. страда от мозъчна атеросклероза при мозъчно съдова болест - психоорганичен синдром. Това заболяване при него е с водещи церебрастенни оплаквания и не е имало грубо нарушаване на психичната му годност да разбира свойството и значението на извършеното, но е бил в затруднение да ръководи постъпките си поради трудно осмисляне на ситуацията. При него мисленето е забавено и нецеленасочено, има загуба на способността за циференциране на съществено от несъществено. Това му състояние не му е позволило да организира защитно поведение. Емоциите са му променливи към приповдигнатост, а волята е отслабена, с неефективност на поведенческия акт. Смутени са паметовите функции както за близки, така и за далечни събития. Св.Ц. може да възприема случващите се събития като цяло, но е нарушена психичната му годност да пресъздава правилно и достоверно видяното.

В съдебно заседание вещото лице уточни, че св. Ц. ясно съзнава какво се е случило, има спомен за случилото се, но спомените не са подредени хронологично в определен план. Като цяло може да каже какво се ' е случило, но при детайлите е налице обогатяване от негова страна.

От заключението на СМЕ се установи, че при очите на св. Ц. има заболяване. При това с дясното си око той може да разпознава и брои пръсти на ръката от 12,5 метра, а с лявото си око от 2 метра. За сравнение е дадено, че при здраво око това разпознаване и броене е от 50 метра. Съгласно заключението на експерта, св. Ц. може да разпознава вещи и предмети, отстоящи от него на гореописаните разстояния.

В подкрепа на горното заключение са и показанията на св. К.Н., който познава свидетеля от дълъг период от време, през който е имал преки наблюдения върху него.

На 23.11.2011 г. /сряда/ през деня двамата подсъдими Л.Д.Л. и К.Г.Л. отишли в дома на св. Ц.С.Ц.. На св. Ц. двамата се представили като братя с имена И. и А. Двамата носели парчета дамаска и помолили св. Ц. да им тапицира с тях седалките на автомобила. Св.Ц. заедно с двамата излязъл от къщата на двора. Подсъдимият Л.Л. се движел с него. Подсъдимият К.Л. казал, че отива на пие вода от чешмата на двора, разположена в непосредствена близост до къщата и се насочил натам. Вместо това, обаче, влязъл в къщата на св.Ц. и започнал да претърсва помещенията. Намерил в чекмедже на маса в спалното помещение парична сума, поставена в плик и разпределена в банкноти с но минал 50 лева, 20 лева 10 лева. Взел от тях само едри банкноти с номинал 50 лева на обща стойност 1800 лева. След това излязъл при св.Ц. и поде. Л.. Малко след това двамата подсъдими си тръгнали. Още докато двамата подсъдими били в къщата, св.Ц. се усъмнил в действията на поде. Л. и след напускането им влязъл и проверил спестяванията си, при което констатирал, че от чекмеджето на масата в спалнята липсвала сумата от 1800 лева. Преместил остатъка от сумата в размер на 1300 лева под одеялото на леглото.

С взетата сума двамата подсъдими отишли в гр.П., където закупили от фирма „В."ЕООД гр.П. 1бр. усилвател с надпис „Skytronic" със сериен № … и модел … за 150 лева. Вечерта посетили заведението „А.", находящо в с.Р. К. обл.П. Поръчали си храна и алкохол. Почерпили и св. А.Н. и Ю.Д., пред които заявили, че са взели парите от възрастен човек в селото. Същото възприела и работещата в заведението като сервитьор свидетелка М.А..

На 25.11.2011 г. двамата подсъдими отново посетили св.Ц. ***. Този път носели патица, която предложили на св.Ц.. В процес на разговора поде.Л.Л. помолил св.Ц. да му донесе от работилницата метър. Докато св. Ц. бил в работилницата в двора, за да търси поискания му метър, поде. К.Л. отново влязъл в къщата на свидетеля и взел сумата от 1 ОООлева. Малко след това двамата подсъдими напуснали имота на св. Ц.. Свидетелят Ц. отново се усъмнил в поведението на двамата и отново проверил спестяванията си, като установил липсата на сумата от 1000 лева.

На следващия ден двамата подсъдими отново отишли в гр.П. с взетите пари и закупили 1бр. лаптоп марка ,,IBMThink PAD" със сериен № .. заедно с кабел към него и 1бр. мишка; един брой мобилен телефон марка „Самсунг" модел SG№-I-900" черен на цвят със сериен номер … с имей номер …, един брой батерия за мобилен телефон „Самсунг" със сериен номер … , един брой зарядно за мобилен телефон черно на цвят с жълт надпис „CUWAN"; един брой компютър /лаптоп/ черен на цвят със сив капак с надпис върху капака „Асег" и надпис върху клавиатурата „Aspire 1300" със сериен номер … и захранващ кабел с адаптер към него и един брой моторен трион марка "VIKI 5200" бял на цвят с оранжев капак с черна гумирана дръжка, шина и верига.

Подсъдимият К.Л. занесъл закупения лаптоп със сериен номер … и захранващ кабел с адаптер към него моторния трион марка "VIKI 5200" в дома на вуйчо си св. К.Д.Г. *** под предлог, че може да ползва интернет в дома на вуйчо си, а последният може да извърши ремонт на моторния трион. Останалите вещи поде. Л.Л. отнесъл в дома си.

За горните деяния св. Ц. не уведомил органите на полицията. На 27.11. 2011 г. неустановено в хода на разследването лице с черна маска на главата и пистолет в ръка влязло в дома на св.Ц.. Заплашвайки го с носения пистолет и отправяйки му закани, че ще го гръмне, лицето поискало от св. Ц. да му предаде пари. Св. Ц. предоставил на нападателя си сумата от 6 лева, които носел в панталона си. След напускане на лицето, св. Ц. вече сигнализирал органите на реда. На място за проверка на получения сигнал пристигнал дежурен разследващ полицай при РУП гр.Х. - св. К.Н.. Пред него св. Ц. разказал и за двете предходни влизания в дома му от двамата подсъдими. След напускане на дома на св. Ц., св. Н. срещнал св. Ю.Д., приятел на двамата подсъдими. Св. Д. разказал на полицейския служител, че преди няколко дни видял в работилницата на св. Ц. двамата подсъдими, както и че по същото време двамата подсъдими черпели компания в заведение „ При А." в селото като видимо разполагали с пари. Заради това св. Н. призовал двамата подсъдими в полицейското управление и провел с тях беседа. По време на беседата двамата подсъдими разказали на свидетеля за гореописаните си действия като подробно описали времето, начина и сумите, които са взели от св. Ц.. Техният разказ напълно съвпадал с разказаното по-рано от св. Ц.. Включително двамата подсъдими разказали, че се представили на св. Ц. като братя с имена И. и А. Двамата подсъдими разказали на св. Н. и какви вещи са си закупили с отнетите пари като посочили и местата, от които са ги закупили. От разказите им се установило, че част от вещите били закупени от магазините на свидетелите К.И. и И.А.. При по-късно посещение в двата магазина и разговор с цитираните свидетели, същите потвърдили казаното от подсъдимите. Така описаната беседа с двамата подсъдими продължила два дни. В този времеви участък върху никой от двамата не било упражнено насилие, или натиск. За упражнено насилие, или натиск не се твърди и от самите подсъдими. В рамките на тези два дни двамата подсъдими няколко пъти посещавали полицейския участък като в промеждутъците си били в домовете си. И всеки път разказвали едни и същи подробности относно извършените от тях деяние, а именно описаните по-горе. В нито един от двата дни нито един от двамата подсъдими не изразил страх от родителите си, или от каквото и да било.

На 28.11.2011г било извършено претърсване в дома на поде. Л.Л., при което били открити и иззети процесиите усилвател е надпис „Skytronic" със сериен № … и модел …, лаптоп марка ,,IBMThink PAD" със сериен № … заедно с кабел към него и операционна мишка. На същата дата И.Д.Л. - брат на подс.Л.Л. предоставил на полицейски служител при РУП гр.Х. процесиите мобилен телефон марка „Самсунг" модел SGH-I-900" черен на цвят със сериен номер … c имей номер …, батерия за мобилен телефон „Самсунг" със сериен номер … и зарядно за мобилен телефон черно на цвят с жълт надпис „CUWAN". Отново на същата дата св. К.Д.Г., вуйчо на поде.К.Л., предоставил на полицейски служител при РУП гр.Х. процесиите компютър /лаптоп/ черен на цвят със сив капак с надпис върху капака „Асег" - и надпис върху клавиатурата „Aspire 1300" със сериен номер … и захранващ кабел с адаптер към него, както и моторен трион марка "VIKI 5200" бял на цвят с оранжев капак с черна гумирана дръжка, шина и верига.

На 29.11.2011 г. св. Д.Л.Л. - баща на обв.Л.Л.- предоставил на полицейски служител при РУП гр.Х. гаранционна карта от фирма „В." ЕООД гр.П. за закупен артикул-усилвател „SKYTRONIC FM/USB/90" с купувач Л.Л. ***11г. и стокова разписка и касова бележка от фирма „В." ЕООД гр.П. за закупен артикул-усилвател „SKYTRONIC FM/USB/90".

През април 2012г. в РУП Х. отново бил получен сигнал за противоправно влизане в дома на св. Ц. ***. На място пристигнал служител на РУП Х. - св. С.В.. По данни на намиращите се там съседи, св. В. влязъл в избата и намерил там поде. К.Л.. Последният разказал на св. В., че е влязъл, за да открадне пари. А че има такива знаел от предишните му влизания заедно с поде. Л.Л.. Подсъдимият К.Л. разказал на св. В., че е влизал в дома на св„ Ц. заедно с другия подсъдим предходната година и че тогава са отнели пари от св. Ц..

От заключението на назначената СОЕ се установи, че стойността на придобитите от двамата подсъдими вещи е както следва:

усилвател с надпис „Skytronic" със сериен № … и модел … - 120 лв., лаптоп марка „IBMThink PAD" със сериен № … 520 лв., зарядно за същия лаптоп - 12 лв., мишка - 5,60лв., мобилен телефон марка „Самсунг" модел SGH-I-900" черен на цвят със сериен номер … с имей номер … - 112 лв., батерия за мобилен телефон „Самсунг" със сериен номер … -28 лв., зарядно за мобилен телефон черно на цвят с жълт надпис „CUWAN"-12 лв., компютър /лаптоп/ черен на цвят със сив капак с надпис върху капака „Асег" и надпис върху     клавиатурата     Aspire     1300"     със     сериен     номер -480лв., захранващ кабел с адаптер към него -28 лв., моторен трион марка "VIKI 5200" бял на цвят с оранжев капак с черна гумирана дръжка - 80лв. При оценка на същите е взет впредвид съответния процент овехтяване.

За да постанови присъдата си Съдът прие за безсъмнено установена именно така описаната фактическа обстановка.

Гореописаната фактическа обстановка се установи по несъмнен начин от следните, събрани по делото доказателствени материали - от свидетелските показания на свидетелите Ц. Ц., Г.Л., К.Г., Ю.Д., К.И., К.Н., Р.К., М.А., И.А., С.В., А.Н., дадени в съдебно заседание, от свидетелските показания, дадени в досъдебното производство на свидетеля Ц.Ц., прочетени на основание чл. 281,ал.1,т.1 от НПК, свидетеля К.Г., прочетени на основание чл. 281,ал.1,т. 1 от НПК, свидетеля Ю.Д., прочетени на основание чл. 281,ал.1,т. 1 и т. 2 от НПК, свидетеля М.А., прочетени на основание чл. 281,ал.5, вр.ал. 1,т.2 от НПК, свидетеля А.Н., прочетени на основание чл. 281,ал.1,т.1 и т.2 от НПК и всички надлежно приобщени към доказателствения материал, от проведените в съдебно заседание очни ставки между двамата подсъдими и св. Ц., от писмените доказателства, събрани на предварителното производство, прочетени на основание чл.283 от НПК и надлежно приобщени към доказателствения материал - протокол за оглед на местопроизшествието от 28,11,2011г. с приложен към него фотоалбум, протоколи за претърсване и изземване от 28,11,2011г., одобрени от районен съдия с разпореждане от 29,11,2011г., протоколи за доброволно предаване, свидетелство за съдимост, характеристична справка за подсъдимите, договори за покупко продажба, от назначените в хода на съдебното следствие заключения на СПЕ и СМЕ за св. Ц., комплексни СППЕ за двамата подсъдими, заключение на СОЕ и надлежно приобщени към доказателствения материал.

В хода на съдебното следствие св. Д.Л. - баща на поде. Л.Л. отказа да даде показания на основание чл. 119 от НПК, поради което и съдът не базира направените изводи на негови показания.

От наличните по делото доказателствени материали, събрани и проверени по реда и със средствата, предвидени в НПК, по безсъмнен начин се   установи   осъществяването   на   деянието,   предмет   на настоящото наказателно производство, неговото време, място, механизъм и начин на извършване, както и авторството.

В хода на съдебното следствие се очертаха противоречия между показанията на свидетелите Ц., К.Г., Ю.Д., М.А., А.Н., дадени в хода на съдебното следствие и тези, дадени в хода на досъдебното производство. При прочитане - на показанията от досъдебното производство всеки от цитираните свидетели заяви, че е вярно това, което е казал именно в хода на досъдебното производство и разминаванията се дължат на отминалото време и отслабените спомени.

Основното противоречието, което се очерта между доказателствата е относно авторството на деянието от страна на двамата подсъдими. Така в обясненията си двамата подсъдими отрекоха да са взимали противоправно процесиите суми от св. Ц. като заявиха, че са получили сумата от 600 лв. в заем от св. Ц.. Във връзка с това противоречие двамата подсъдими бяха поставени последователно в очна ставка със св. Ц.. В хода на така проведените очни ставки св. Ц. отрече да е давал пари назаем на който и да било от двамата подсъдими. Досежно това основно противоречие съдът не даде вяра на обясненията на двамата подсъдими и прие техните твърдения като логична защитна позиция. За да стигне до този извод съдебният състав отчете обстоятелството, че тези твърдения не намериха подкрепа в нито едно от събраните по делото доказателства. Напротив, обориха се по несъмнен начин от всяко едно от тях. В тази връзка на първо място следва да се отбележи, че двамата подсъдими са разказали подробно за противоправните си действия на св. Н. няколко дни след извършването им. При това, както вече беше отбелязано по-горе, върху двамата подсъдими не е било упражнявано насилие, или натиск. Двамата са разказвали няколкократно гореописаните си действия в рамките на два дни, в които два дни са напускали районното полицейско управление и са се прибирали в домовете си. Тоест, разказът им е протичал при спокойна обстановка. Отделно от това и двамата подсъдими са потвърдили действията си и пред свидетелите Ю.Д. и А.Н.. А подсъдимият К.Л. е разказал за същото на св. К.Г. скоро след деянията. Същото поде. К.Л. е потвърдил и на следващата година пред св. С.В.. А разказаното пред описаните свидетели се потвърждава и от резултатите от извършените претърсвания и изземвания и доброволни предавания, описани по-горе, както и от показанията на св. И. и А..   Действително, показанията на всички свидетели - Н., В., Д., Н. и Г. представляват преразказ на разказаното им от двамата подсъдими и нито един от свидетелите не е бил пряк очевидец на станалото. Но наличието на пълно сходство в тези преразкази и липсата на каквито и да било противоречия не само помежду им, но и с останалите събрани доказателства по делото, изключая обясненията на двамата подсъдими, съдът приема единствено като доказателство за достоверността на изложените в тези показания обстоятелства. Още повече тези показания са дадени от различни хора с различно отношение към двамата подсъдими и делото - служители на РУП, приятели на подсъдимите и сервитьор в заведение. С оглед на всичко изложено съдът прие за достоверни именно обстоятелствата, изнесени в цитираните показания и не кредитира обясненията на двамата подсъдими като достоверни. В подкрепа на горния извод, а именно че изнесеното от двамата подсъдими е защитна позиция е и обстоятелството, че в съдебно заседание двамата подсъдими не отрекоха, че са разказали за извършеното от тях отнемане на пари от св. Ц. на св. К.Н., но заявиха, че са сторили това от страх от родителите си. При това и двамата заявиха, че страхът им е бил толкова голям, че са пренебрегнали опасността да понесат наказание за нещо, което не са извършили. За наличие на такъв страх по делото не бяха събрани каквито и да било доказателства. На първо място св. Н. заяви, че още при първоначалните беседи нито един от двамата не е демонстрирал такъв страх. Същото се потвърди от заключенията на назначените по делото комплексни съдебно психиатрични и психологични експертизи. Нещо повече, в показанията си самата майка на поде. К.Л. заяви, че ако направи „беля" синът й ще й каже. Отделно от това, макар и непълнолетни, при разказите си за извършеното и двамата подсъдими са били в горната част на възрастовото непълнолетие. От назначените им СППЕ не се установиха каквито и да било психични, или психологични отклонения в психиката и съзнанието им. При това положение няма нито правно, нито житейско обяснение за причината поради която две лица ще поемат вина за деяния, наказуеми с лишаване от свобода от страх от родителско наказание.

С оглед на изложеното и съдът не даде вяра и на показанията на св. Ц. досежно авторството на деянията и отнетите му от подсъдимите суми. Както се установи от заключението на СМЕ и СПЕ същият макар и с налично заболяване - мозъчна атеросклероза, може да пресъздава правилно настъпили събития, но има склонност към неточност в подробности, както и трудно разпознава лица. Ето защо съдът прие за достоверен разказът на свидетеля, пресъздаден в показанията на св. К.Н.. Допълнителен аргумент за това съдът почерпи в наличното и обсъдено единство на този разказ с първоначалните разкази на самите подсъдими, отново пресъздадени в показанията на св. Н.. Поради изложените съображения съдът прие за достоверни показанията на св. К.Н. и относно отнетите от св. Ц. суми като прие, че при първото влизане двамата подсъдими са отнели сумата от 1 800 лв., а при второто сумата от 1 000лв. Но тъй като повдигнатото обвинение спрямо двамата е за сумите 1 800 лв. и 990лв., тоест, по-ниски от реалните, съдът осъди двамата подсъдими именно за сумите, за които е повдигнато обвинение.

При така установената по категоричен и несъмнен начин в хода на настоящото производство фактическа обстановка Съдът зае становище, че с деянието си двамата подсъдими с осъществили от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл. 195,ал.1,т.5, вр.чл. 194,ал.1, вр.чл. 63,ал.1,т.З, вр.чл.26,ал. 1 от НК.

От обективна страна всеки от двамата подсъдими през периода 23.11.2011 г. до 25.11.2011 г. в с.Р. К., /обл.П., общ. К./, в условията на продължавано престъпление, макар и като непълнолетни, но след като са разбирали свойството и значението на извършеното и са могли да ръководят постъпките си и след предварително сговаряне в немаловажен случай помежду си са отнели чужди движими вещи, както следва:- на 23.11.2011 г. е отнел сумата от 1800 /хиляда и осемстотин/ български лева от владението на Ц.С.Ц.,25.11.2011 г. е отнел сумата от 990 /деветстотин и деветдесет/ български лева от владението на Ц.С.Ц.,***, или всичко на обща стойност 2790 /две хиляди седемстотин и седемдесет/ лева от владението на Ц.С.Ц.,***, без негово съгласие, с намерението противозаконно да ги присвоят.

Всеки от подсъдимите е изпълнил обективните съставомерни признаци на съответните престъпни посегателства, като е отнел чужди движими вещи, установени по вид и стойност от доказателствата по делото и обсъдени при излагането на фактическата обстановка в настоящите мотиви. Без съгласието на владелеца - св. Ц. подсъдимите на два пъти са прекъснали с действията си упражняваното от свидетеля до момента на деянията фактическо господство върху отнетите парични суми и са установили свое господство над тях. Подсъдимите са участвали заедно и в двете кражби като всеки е имал роля в извършване на двете деяния. При това действията им стоят в причинна връзка с настъпилия престъпен резултат - промененото фактическо владение върху отнетите суми. Това именно обуславя квалифицирането на деянията им по т. 5 на чл. 195,ал.1 от НК. Преценявайки тежестта на реализираните кражби съдът е на мнение, че нито едно от двете деяния не представлява по-ниска степен на обществена опасност спрямо обикновените случаи на престъплението - тоест е налице и отрицателната предпоставка случаят да не е маловажен за окачествяване на деянията като извършени "след предварително сговаряне". Двете изпълнителни деяния са осъществени в рамките на няколко дни, осъществяват поотделно един състав на едно и също престъпление, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, при което последващото деяние кражба се явява от обективна и субективна страна продължение на предшестващото го, отново кражба, тоест представляват елементи на едно продължавано престъпление по смисъла на чл. 26,ал. 1 от НК /изм. ДВ бр. 92/2002г./

От субективна страна престъплението е извършено от всеки един от двамата подсъдими при форма на вина пряк умисъл като всеки от тях е съзнавал общественоопасния му характер, предвиждал е настъпването на общественоопасните му последици и е желаел настъпването им.

При индивидуализиране на наказанието, наложено на всеки един от двамата подсъдими Съдът отчете като смекчаващи вината обстоятелства чистото им съдебно минало, младата им възраст към момента на извършване на деянията. Като отегчаващо вината обстоятелство Съдът отчете факта, че двамата подсъдими са насочили противоправната си дейност към лице, поставено в състояние на отслабена възможност за самозащита впредвид възрастта си. Като анализира тези индивидуализиращи отговорността обстоятелства настоящия съдебен състав счете, че в конкретния казус е налице превес на смекчаващите вината обстоятелства, защо Съдът и наложи на всеки от подсъдимите наказание при условията на чл.54 от НК - лишаване от свобода. При преценка на срока на така наложеното наказание съдът отчете обстоятелството, че поде. К.Л. е две години по -малък от поде. Л.Л., поради което и прие, че срокът на наказанието, което му се налага следва да бъде по-нисък от този, определен за наложеното наказание на поде. Л.Л.. Ето защо и след редукцията по чл. 63,ал. 1,т.З от НК съдът наложи наказание девет месеца лишаване от свобода на поде. Л.Л. и наказание шест месеца лишаване от свобода на поде. К.Л.. Според преценката на Съда именно това наказание се явява съответно на степента на обществена опасност на деянието и всеки от двамата дейци, поради което и е справедливо.

С оглед чистото съдебно минало на двамата подсъдими и впредвид младата им възраст, Съдът зае становище, че необходимият поправително-превъзпитателен и принудително-възпиращ ефект, каквито са смисълът и значението на наказанието, визирани в чл.36 от НК биха се постигнали с успех и без ефективното изтърпяване на така наложеното наказание лишаване от свобода спрямо двамата. Ето защо и на основание чл.66,ал.1 от НК изпълнението на наказанието, наложено на всеки от подсъдимите беше отложено за срок от по 3 години.

- Поради изложеното обстоятелство, че двамата подсъдими са насочили противоправната си дейност към безпомощен поради възрастта си член на обществото ни съдът счете, че в конкретния казус е подходящо да бъде определена пробационна мярка на двамата подсъдими в рамките на определения им изпитателен срок. Ето защо и на основание чл. 67,ал.З от НК постанови пробационна мярка „Задължителна регистрация по настоящ адрес,, с периодичност два пъти седмично в рамките на две години в определения спрямо двамата подсъдими изпитателен срок на отложеното им за изпълнение наказание лишаване от свобода.

Тъй като приобщените като веществени доказателства вещи са придобити от двамата подсъдими чрез извършеното от тях процесно престъпление, съдът счете, че и в конкретния казус е налице хипотезата на чл„ 53,ал.2,б.Б от НК и отне в полза на държавата 1бр. усилвател с надпис „Skytronic" със сериен № 0328 и модел 103.134, 1бр. лаптоп марка „IBMThink PAD" със сериен № … заедно с кабел към него и 1бр. мишка; един брой мобилен телефон марка „Самсунг" модел SGH-I-900" черен на цвят със сериен номер …. е имей номер …, един брой батерия за мобилен телефон „Самсунг" със сериен номер … , един брой зарядно за мобилен телефон черно на цвят с жълт надпис „CUWAN"; един брой компютър /лаптоп/ черен на цвят със сив капак с надпис върху капака „Асег" и надпис върху клавиатурата „Aspire 1300" със сериен номер … и захранващ кабел е адаптер към него и един брой моторен трион марка "VIKI 5200" бял на цвят с оранжев капак с черна гумирана дръжка, шина и верига

С оглед изхода на делото и на основание чл. 189,ал.З от НПК в тежест на всеки от двамата подсъдими Съдът възложи направените по делото разноски в размер на по 317,50лв. на всеки един.

 

По изложените мотиви Съдът постанови присъдата си.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

С.Р.