НОХД 1060/2012 - Присъда - 10-06-2013

П Р И С Ъ Д А

 

191                           10.06.2013 г.                              гр. ПЛОВДИВ

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД                              VІІ  наказателен състав

 

На десети юни                                           две хиляди и тринадесетата година

 

В  публично съдебно заседание в следния състав:

                           

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: МЕТОДИ АНТОНОВ

                                      СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. СВИЛЕН ИВАНОВ

                                                                                        2. КАТЯ ВАСИЛЕВА

 

Секретар Гергана Спасова

Прокурор Анна Викова

след като разгледа докладвано от СЪДИЯТА

НОХД № 1060 по описа за 2012 година

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимия В.П.П., роден на *** г. в гр.П., живущ ***, българин, български гражданин, разведен, работещ, осъждан, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 08.12.2010 г. в с. Б., *** е държал предмети и материали, както следва:

·        преносим компютър „Сименс” със сер.№ JBFV068950;

·        преносим компютър „HP” с  № TW03706461;

·        три копия на лична карта на Д.П.В. с № ***;

·        копие на лична карта на М.П.П. с № ***;

·        копие на лична карта № *** на А.Р.М.;

·        копие на лична карта № *** на И.А.С. ЕГН **********;

·        копия на лични карти на лицата: Е.Б.Б. ЕГН **********; С. Г. А. - Т. ЕГН **********; И. Г. В. ЕГН **********; Ж.Т.И. ЕГН **********; Т.П.Т. - Н. ЕГН **********; Г.С.Т. ЕГН **********; Р.С.А. ЕГН **********; Н. Г. С. ЕГН **********; И. Й. Д. ЕГН **********; М. А. Ч. ЕГН **********; Р. Й. К. ЕГН **********; В. Г. Д. ЕГН **********; А. Г. Д. ЕГН **********; П.И.Б. ЕГН **********; Р.П.К. ЕГН **********; В. И. Р. ЕГН **********; Г. И. П. ЕГН **********; В. Н. Р. ЕГН **********; А.Ж.К. ЕГН **********; Р. Р. Р. ЕГН **********; Н. А. Д. ЕГН **********; Д.М.П. ЕГН **********; С.Г.М. ЕГН **********; М. И. М. ЕГН **********; М.М. А. ЕГН **********;

·        копия на лична карта и студентска лична карта на: М.Р.Я. ЕГН **********; А.Н.Х. ЕГН **********; Д. Г. Г. ЕГН **********; Н.П.Т. ЕГН **********; И.С.Н. ЕГН **********; М.Р.С. ЕГН **********; И.С.Н. ЕГН **********; Х.С.Т. ЕГН **********;

·        * бр. копие на лична карта и студентска книжка - персонализираща страница от *** на И.Н.П. ЕГН **********;

·        копия на: студентска книжка - персонализираща страница от *** на Ш.К., гражданин ***; граждански паспорт на П.М.К. ЕГН **********; дубликат от Удостоверение за раждане на М.П.К. ЕГН **********; диплома за средно образование на В. А. Т. ЕГН **********; диплома за средно образование на С.С. П. ЕГН **********; * бр. еднакви дипломи за средно образование и лична карта на Р.Е.Р. ЕГН **********

·        копия на: свидетелство за управление на моторно превозно средство на Т.П.Т. - Н. ЕГН **********; диплома за средно образование на Е.И.К. ЕГН **********; диплома за висше образование с приложение на М.М. И. ЕГН ********** - * листа; персонализираща страница на диплома за висше образование на  М.М. А.; диплома за средно образование на С.С.Я. ЕГН **********;

·        копия на: лична карта и студентска книжка - персонализираща страница от *** на А.Ж.К. ЕГН **********; лична карта и студентска книжка - персонализираща страница от *** на К.Н.К. ЕГН **********;

·        копие на диплома за средно образование на името на Н. А. Д. ЕГН **********;

·        диплома за висше образование на името на П.С.К. ЕГН **********,

за които е знаел, че са предназначени за съставяне на документи по ал.2 и ал.3 - неистински български документи за самоличност, документи за завършено образование и свидетелства за управление на превозни средства,

както и:

·        лична карта № *** на името на В. И. В.;

·        два броя студентски книжки на Т.П.Т. ЕГН ********** от ***;

·        два броя сертификати от институт за правни науки при *** на името на М.Б.,

за които е знаел, че са послужили за съставяне на документи по ал.2 и ал.3-неистински български документи за самоличност и документ за придобита квалификация, като деянието е било извършено с цел имотна облага, поради което и на основание чл. 308, ал.7, вр. ал.3, вр. ал.2 от НК вр. с чл. 54 от НК ГО ОСЪЖДА ЧЕТИРИ ГОДИНИ И ДВА МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.

На основание чл. 57 ал. 1 вр с чл. 60 ал. 1 вр с чл. 61 от ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ подсъдимият В.П.П. да ИЗТЪРПИ така определеното и наложено наказание „лишаване от свобода” при първоначален СТРОГ режим в затвор или затворническо общежитие от закрит тип.

На основание чл. 59 ал. 1 от НК ПРИСПАДА времето през което подс. В.П.П. е бил задържан под стража по ЗМВР на 08.12.2010 г. за срок от 24 часа, от 09.12.2010 г. до 11.12.2010 г. с постановление на окръжна прокуратура и с мярка за неотклонение „задържане под стража” от 11.12.2010 г. до 24.06.2011 г., който срок да му се зачете като изтърпяна част от така наложеното наказание „лишаване от свобода.

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВАпреносим компютър „Сименс” със сер.№ JBFV068950; Преносим компютър „HP” с № TW03706461, мобилен телефон Водафон 225 с имей *** и сим карта Прима с №***; Мобилен телефон Моторола с имей *** и сим карта на Виваком с №***; Мобилен телефон Моторола с Имей ***; Мобилен телефон без марка с №*** и Имей *** ведно със карта памет 256МВ и сим карта на Глобул с №***; Мобилен телефон Моторола с Имей *** ведно със Сим карта Прима №***- иззети от В.П., на съхранение в отдел „БОП” -  гр.Пловдив, СЕ ОТНЕМАТ в полза на Държавата, на основание чл. 53 ал. 1 б. А от НК.

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА - три копия на лична карта на Д.П.В. с №***; копие на лична карта на М.П.П. с №***; Копие на лична карта №*** на А.Р.М.; Копие на лична карта №*** на И.А.С. ЕГН **********; копия на лични карти на лицата: Е.Б.Б. ЕГН **********; ЛК; С. Г. А.-Т. ЕГН **********; И. Г. В. ЕГН **********; Ж.Т.И. ЕГН **********; Т.П.Т.-Н. ЕГН **********; Г.С.Т. ЕГН **********; Р.С.А. ЕГН **********; Н. Г. С. ЕГН **********; И. Й. Д. ЕГН **********; М. А. Ч. ЕГН **********; Р. Й. К. ЕГН **********; В. Г. Д. ЕГН **********; А. Г. Д. ЕГН **********; П.И.Б. ЕГН **********; Р.П.К. ЕГН **********; В. И. Р. ЕГН **********; Г. И. П. ЕГН **********; В. Н. Р. ЕГН **********; А.Ж.К. ЕГН **********; Р. Р. Р. ЕГН **********; Н. А. Д. ЕГН **********; Д.М.П. ЕГН **********; С.Г.М. ЕГН **********; М. И. М. ЕГН **********; М.М. А. ЕГН **********; копия на лична карта и Студентска лична карта на: М.Р.Я. ЕГН **********;А.Н.Х. ЕГН **********; Д. Г. Г. ЕГН **********; Н.П.Т. ЕГН **********; И.С.Н. ЕГН **********; М.Р.С. ЕГН **********; И.С.Н. ЕГН **********; Х.С.Т. ЕГН **********; * бр. копие на лична карта и студентска книжка-персонализираща страница от *** на И.Н.П. ЕГН **********; копия на: Студентска книжка-персонализираща страница от *** на Ш.К., гражданин ***; граждански паспорт на П.М.К. ЕГН **********; дубликат от Удостоверение за раждане на М.П.К. ЕГН **********; Диплома за средно образование на В. А. Т. ЕГН **********; Диплома за средно образование на С.С. П. ЕГН **********; * бр. еднакви Дипломи за средно образование и лична карта на Р.Е.Р. ЕГН **********; Свидетелство за управление на МПС на Т.П.Т.-Н. ЕГН **********; Диплома за средно образование на Е.И.К. ЕГН **********; Диплома за висше образование с приложение на М.М. И. ЕГН **********-* листа; Персонализираща страница на Диплома за висше образование на  М.М. А.; диплома за средно образование на С.С.Я. ЕГН **********; копия на: лична карта и Студентска книжка- персонализираща страница от *** на А.Ж.К. ЕГН **********; лична карта и Студентска книжка- персонализираща страница от *** на К.Н.К. ЕГН **********; копие на диплома за средно образование на името на Н. А. Д. ЕГН **********; диплома за висше образование на името на П.С.К., ЕГН **********, както и лична карта № *** на името на В. И. В.; два броя студентски книжки на Т.П.Т. ЕГН ********** от ***; два броя сертификати от институт за правни науки при *** на името на М.Б., на съхранение в отдел „БОП” -  гр.Пловдив ДА СЕ УНИЩОЖАТ като вещи без стойност.

ОСЪЖДА на основание чл. 189 ал.3 от НПК  подс. В.П.П. /със снета самоличност/ ДА ЗАПЛАТИ направените по делото разноски в размер на 106 /сто и шест/ лева по сметка на ВСС.

         ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване и протест в 15 дневен срок от днес пред ПОС.

 

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                       СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

 

                                                                                                           2.

 

         Вярно с оригинала.

 

 

         Г.С.