НОХД 835/2011 - Присъда - 22-01-2013

Присъда по Наказателно дело 835/2011г.

                                                   П Р И С Ъ Д А

 

 

Номер..............                           Година 2013                           Град П.

 

 

                                          В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

П.СКИ  РАЙОНЕН  СЪД                          ХХ наказателен състав

на двадесет и втори януари                           две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

       

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТЪР КАЦАРЕВ 

                                                   СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: ЕЛЕНА ЕНЕВА

                                                                                        НЕЛИ ДИМИТРОВА

                                   

СЕКРЕТАР: Величка Илиева

ПРОКУРОР: Анелия Трифонова

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

наказателно ОХ дело номер 835 по описа за 2011 година,

 

П Р И С Ъ Д И:

 

ПРИЗНАВА подсъдимите З.А.А. - роден на *** ***, българин, с българско гражданство, женен, неосъждан, с висше образование, безработен, с ЕГН ********** и Б.Х.А. - родена на ***г***, българка, българска гражданка, с висше образование, омъжена, трудово ангажирана, неосъждана, с ЕГН: ********** за НЕВИННИ в това, че в периода от началото на 2007г. до 15.01.2009г. в гр.П., в условията на продължавано престъпление, след предварително сговаряне помежду си, с цел да набавят за себе си имотна облага са възбудили и поддържали заблуждение:

          - в периода от началото на 2007г. до 28.10.2008г. са възбудили и поддържали заблуждение у М.А.А. и с това са й  причинили имотна вреда в размер на 39 261.31 лева;

          - в периода от 20.07.2007г. до края на м. септември 2007г. са възбудили и поддържали заблуждение у М.А.А. и с това са причинили имотна вреда на М.К.Н. в размер на 17 000 лева;

          - през лятото на 2007г. са възбудили и поддържали заблуждение у М.А.А. и с това са  причинили имотна вреда на Л.А.С. в размер на 5000 лева;

          - от 19.12.2007г. до 16.12.2008г. са възбудили и поддържали заблуждение у А.Е. и с това са му причинили имотна вреда в размер на 87 400 лева;

          - в периода от м.август 2008г. са възбудили и поддържали заблуждение у П.Г.П. и с това са му причинили имотна вреда в размер на 9000 лева;

          - в периода от 07.10.2008г. до 23.12.2008г. са възбудили и поддържали заблуждение у Г.Д.П. и с това са му причинили имотна вреда в размер на 17 000 лева;

          -  на 20 и 21.12.2008г. са възбудили и поддържали заблуждение у С.Г.М. и с това са й причинили имотна вреда в размер на 5000 лева;

          - на 22.12.2008г. са възбудили и поддържали заблуждение у М.М.Р. и с това са й причинили имотна вреда в размер на 7000 лева;

          - в периода 19.09.2008г. – 23.12.2008г. са възбудили и поддържали заблуждение у Н.И.А. и с това са й причинили имотна вреда в размер на 6000 лева;

          - на 29 и 30.12.2008г. са възбудили и поддържали заблуждение у В.П.Г. и с това са й причинили имотна вреда в размер на 5000 лева;

          - на 29 и 30.12.2008г. са възбудили и поддържали заблуждение у И.Д.И. и с това са му е причинили имотна вреда в размер на 5000 лева;

          - на 20 и 21.12.2008г. са възбудили и поддържали заблуждение у Р.И.Ч. и с това са му причинили имотна вреда в размер на 5000 лева;

          - на 06 и 07.01.2009г. са възбудили и поддържали заблуждение у П.И.И. и с това са й причинили имотна вреда в размер на 5000 лв.

          - на 07 и 08.01.2009г. са възбудили и поддържали заблуждение у Ц.Г.Ц. и с това са й причинили имотна вреда в размер на 5000 лева;

          - на 09 и 10.01.2009г. са възбудили и поддържали заблуждение у К.Д.И. и с това са му причинили имотна вреда в размер на 5000 лева.;

          - на 12 и 13.01.2009г. са възбудили и поддържали заблуждение у М.Г.Д. и с това са й причинили имотна вреда в размер на 5000 лева;

- на 15.01.2009г. са възбудили и поддържали заблуждение у В.Д.Х. и с това са му причинили имотна вреда в размер на 2200 лева, или всичко в размер на 229 861.31 лв. /двеста двадесет и девет хиляди осемстотин шестдесет и един лева и тридесет и една стотинки/, като измамата е извършена от две лица, сговорили се предварително за нейното извършване и е в особено големи размери, представляваща особено тежък случай, поради което и на основание чл. 304 от НПК ги ОПРАВДАВА по така повдигнатото обвинение по чл.211, вр. чл.210, ал.1, т.2, вр. чл.209, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК.

ОТХВЪРЛЯ предявения граждански иск от М.А.А. срещу подсъдимите З.А.А. и Б.Х.А. за сумата от 39 261,31 лева, представляващи обезщетение за имуществени вреди, причинени от престъплението по чл.211, вр. чл.210, ал.1, т.2, вр. чл.209, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК като НЕОСНОВАТЕЛЕН.

ОТХВЪРЛЯ предявения граждански иск от М.К.Н. срещу подсъдимите З.А.А. и Б.Х.А. за сумата от 17 000 лева, представляващи обезщетение за имуществени вреди, причинени от престъплението по чл.211, вр. чл.210, ал.1, т.2, вр. чл.209, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК като НЕОСНОВАТЕЛЕН.

ОТХВЪРЛЯ предявения граждански иск от Л.А.С. срещу подсъдимите З.А.А. и Б.Х.А. за сумата от 5000 лева, представляващи обезщетение за имуществени вреди, причинени от престъплението по чл.211, вр. чл.210, ал.1, т.2, вр. чл.209, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК като НЕОСНОВАТЕЛЕН.

ОТХВЪРЛЯ предявения граждански иск от А.Г.Е. срещу подсъдимите З.А.А. и Б.Х.А. за сумата от 87 400 лева, представляващи обезщетение за имуществени вреди, причинени от престъплението по чл.211, вр. чл.210, ал.1, т.2, вр. чл.209, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК като НЕОСНОВАТЕЛЕН.

ОТХВЪРЛЯ предявения граждански иск от С.Г.М. срещу подсъдимите З.А.А. и Б.Х.А. за сумата от 5000 лева, представляващи обезщетение за имуществени вреди, причинени от престъплението по чл.211, вр. чл.210, ал.1, т.2, вр. чл.209, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК като НЕОСНОВАТЕЛЕН.

ОТХВЪРЛЯ предявения граждански иск от Н.И.А. срещу подсъдимите З.А.А. и Б.Х.А. за сумата от 600 лева, представляващи обезщетение за имуществени вреди, причинени от престъплението по чл.211, вр. чл.210, ал.1, т.2, вр. чл.209, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК като НЕОСНОВАТЕЛЕН.

ОТХВЪРЛЯ предявения граждански иск от В.П.Г. срещу подсъдимите З.А.А. и Б.Х.А. за сумата от 4543 лева, представляващи обезщетение за имуществени вреди, причинени от престъплението по чл.211, вр. чл.210, ал.1, т.2, вр. чл.209, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК  като НЕОСНОВАТЕЛЕН.

ОТХВЪРЛЯ предявения граждански иск от И.Д.И. срещу подсъдимите З.А.А. и Б.Х.А. за сумата от 4350 лева, представляващи обезщетение за имуществени вреди, причинени от престъплението по чл.211, вр. чл.210, ал.1, т.2, вр. чл.209, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК като НЕОСНОВАТЕЛЕН.

ОТХВЪРЛЯ предявения граждански иск от П.И.И. срещу подсъдимите З.А.А. и Б.Х.А. за сумата от 4076 лева, представляващи обезщетение за имуществени вреди, причинени от престъплението по чл.211, вр. чл.210, ал.1, т.2, вр. чл.209, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК като НЕОСНОВАТЕЛЕН.

ОТХВЪРЛЯ предявения граждански иск от Ц.Г.Ц. срещу подсъдимите З.А.А. и Б.Х.А. за сумата от 3285 лева, представляващи обезщетение за имуществени вреди, причинени от престъплението по чл.211, вр. чл.210, ал.1, т.2, вр. чл.209, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК като НЕОСНОВАТЕЛЕН.

ОТХВЪРЛЯ предявения граждански иск от К.Д.И. срещу подсъдимите З.А.А. и Б.Х.А. за сумата от 4307 лева, представляващи обезщетение за имуществени вреди, причинени от престъплението по чл.211, вр. чл.210, ал.1, т.2, вр. чл.209, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, като НЕДОКАЗАН.

          На основание чл.190, ал.1 от НПК направените разноски по делото в размер на 300 /триста/ лева остават за сметка на държавата.

 

          Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС.

                                                         

 

 

      РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

                                                             СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:1./п/

 

 

                                                                                                                2./п/

 

Вярно с оригинала!

Секретар: В.И.