НОХД 3699/2011 - Присъда - 08-10-2013

Присъда по Наказателно дело 3699/2011г.

                П Р И С Ъ Д А

 

Номер 313                          08.10.2013година                        град П.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                 ХVІ наказателен състав

На осми октомври                                                                         Година 2013

В публично заседание в следния състав:

     

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИСЛАВА БОЗЕВА

                           СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.Тодор Христев

                                                                       2. Красимир Горгиев

                                                                          

Секретар: Виктория Калайджиева

Прокурор: Йорданка Тилова

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

наказателно ОХ дело номер №  3699  по описа за  2011 година

 

П Р И С Ъ Д И:

 

        ПРИЗНАВА подсъдимата Р.К.Н. - родена на ***г. в гр. П., живуща ***, българка, българска гражданка, с висше образование, разведена, работеща, неосъждана, ЕГН ********** за ВИНОВНА за това, че през периода  месец  Март  2007   година   - месец Октомври 2007 година, в град П., при условията на продължавано престъпление, с цел да набави за себе си имотна облага е възбудила и поддържала заблуждение у П.И.Я., с ЕГН:********** ***, В.Б.Н., с ЕГН:********** ***, Й.И.Н., с ЕГН:********** ***, И.И.Н., с ЕГН:********** ***, Й.А.Т. с ЕГН:********** ***, А.П.П. с ЕГН:********** ***, Ц.М.Д. с ЕГН:********** ***, И.С.Б. с ЕГН:********** ***, Х.Д.Д. с ЕГН:********** ***, Е.С. Д. с ЕГН:********** ***, А.Б.Т. с ЕГН:********** ***, Д.А.Т. с ЕГН:********** ***, И.Н.Д. с ЕГН:********** ***, С.Д.П. с ЕГН:********** ***, А.И.К. с ЕГН:********** ***, Я.Х.П. с ЕГН:********** ***, Р.В.В. с ЕГН:********** ***, Ц.Г.М. с ЕГН:********** *** и Д.С.С. с ЕГН:********** *** и с това е причинила имотна вреда, както следва:

- През периода месец Март 2007г. - месец Септември 2007г., в град П., е възбудила и поддържала заблуждение у П.И.Я., ЕГН:**********,*** и с това му е причинила имотна вреда в общо в размер на 25 000 лева.

-   През пролетта на 2007г., в град П., е възбудила заблуждение у В.Б.Н., ЕГН:**********,*** и с това му е причинила имотна вреда в размер на 5000 лева.

         - През периода месец Май 2007г. - месец Юли 2007г., в град П., е възбудила и поддържала заблуждение у Й.И.Н., ЕГН:**********,*** и с това й е причинила имотна вреда общо в размер на 30 000 лева.

-     През периода месец Юни 2007 г. - месец Юли 2007г., в град П., е възбудила и поддържала заблуждение у Ц.М.Д., ЕГН:**********,*** и с това му е причинила имотна вреда в размер на 7 500 лева.

-     На 09.07.2007г., в град П., е възбудила заблуждение у И.И.Н., ЕГН:**********,*** и с това й е причинила имотна вреда в размер на 10 000 лева.

- На 14.08.2007г., в град П., е възбудила заблуждение у Й.А.Т., ЕГН:**********,*** и с това му е причинила имотна вреда в размер на 10 000 лева.

-     През лятото на 2007г., в град П., е възбудила заблуждение у А.П.П., ЕГН:**********,*** и с това му е причинила имотна вреда в размер на 60 000 лева.

-     През периода месец Юни 2007 г. - месец Юли 2007г., в град П., е възбудила заблуждение у И.С.Б., ЕГН:**********,*** и с това й е причинила имотна вреда в размер на 5 000 лева.

-    През периода месец Август 2007 г. - месец Септември на 2007г., в град П., е възбудила и поддържала заблуждение у Х.Д.Д., ЕГН:**********,*** и с това му е причинила имотна вреда в размер на 20 000 лева.

-     На 26.10.2007г., в град П., е възбудила заблуждение у Е.С. Д., ЕГН:**********,*** и с това й е причинила имотна вреда в размер на 45 000 лева.

- През периода месец Юли 2007г. - месец Септември 2007г., в гр.П., е възбудила и поддържала заблуждение у А.Б.Т., ЕГН:**********,*** и с това му е причинила имотна вреда общо в размер на 4 000 лева.

-   През периода месец Юли 2007г. - месец Септември 2007г., в град П., е възбудила заблуждение у Д.А.Т., ЕГН:**********,*** и с това му е причинила имотна вреда в размер на 15 000 лева.

- През месец Септември 2007г., в град П., е възбудила и поддържала заблуждение у И.Н.Д., ЕГН:**********,*** и с това му е причинила имотна вреда в общ размер на 12 600 лева.

-         На 15.09.2007г., в град П., е възбудила заблуждение у С.Д.П., ЕГН:**********,*** и с това й е причинила имотна вреда в размер на 3 000 лева.

-         През периода месец Август 2007г. - месец Септември 2007г., в град П. е възбудила заблуждение у А.И.К., ЕГН:**********,*** и с това е причинила имотна вреда на К.П. К. в размер на 35 000 лева.

-         През периода месец Август 2007 г. - месец Септември 2007г., в град П. е възбудила заблуждение у Я.Х.П., ЕГН:**********,*** и с това й е причинила имотна вреда в размер на 17 000 лева.

-    В края на месец Август 2007г. - месец Септември 2007г., в град П., е възбудила заблуждение у Р.В.В., ЕГН:**********,*** и с това му е причинила имотна вреда в размер на 5 000 лева.

-    На 15.10.2007г., в град П., е възбудила заблуждение у Д.С.С., ЕГН:**********,*** и с това му е причинила имотна вреда в размер на 4 000 лева.

- През месец Октомври 2007г., в град П., е възбудила заблуждение у Ц.Г.М., ЕГН:**********,*** и с това й е причинила имотна вреда в размер на 10 000 лева,

като с деянията си е причинила имотна вреда на горепосочените лица в размер общо на 323 100 лева, като причинената имотна вреда е в големи размери, поради което и на основание чл. 210 ал.1 т.5, вр. чл. 209 ал.1, вр. чл. 26 ал.1 вр. чл. 54 ал. 1 от НК я ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, като я признава за НЕВИНОВНА, в това размерът на причинената имотна вреда на П.Д.Я. да е над 25 000 лева до първоначалното повдигнатото обвинение от 70 000 лева, в това периодът на възбуждане в заблуждение у И.Б. да е и през месец Август 2007г., за Е.С. Д. – от месец Юни 2007г. до 25.10.2007г. включително и за Ц.Г.М. – инкриминираният период да е продължил през месец Октомври 2007г., като я намира за НЕВИНОВНА и в това общият размер на причинената имотна вреда на горепосочените лица да е в размер над 323 100 лева до размер на 368 100 лева, като я ОПРАВДАВА по повдигнатото й обвинение в тези части.  

 

На основание чл. 66 ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното на подсъдимата Р.К.Н.  наказание от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ.

 

               На основание чл. 189 ал. 3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимата Р.К.Н. да заплати по сметка на ВСС сумата от       555,49 /петстотин петдесет и пет лева и четиридесет и девет ст./ лева разноски по делото.

 

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС.

 

 

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:

        

                                       СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

                                                                                   2.

 

 

 

 

 Вярно с оригинала!

  Секретар: В.К.