НОХД 1931/2011 - Присъда - 16-12-2013

Присъда по Наказателно дело 1931/2011г.

                                         П Р И С Ъ Д А

 

Номер   409                             Година 2013                        Град ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                       Х наказателен състав

На  шестнадесети декември                                        Година 2013

В публично заседание в следния състав:

 

                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  С. МЕТОДИЕВА

                             СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: КАТЯ АНГЕЛОВА

                                                                             НИКОЛА СТРИНСКИ

 

Секретар: ПЕТЯ КОЛЕВА

Прокурор: ДОБРИНКА КАЛЧЕВА

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

наказателно ОХ дело номер № 1931 по описа за  2011  година

 

                                                П Р И С Ъ Д И:

 

          ПРИЗНАВА подсъдимия  М.Б.Р. - роден на ***г. в гр. С., живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, женен, безработен, осъждан, ЕГН ********** за НЕВИНОВЕН за  това на 24/25.08.2010 г. в гр.Пловдив в условията на опасен рецидив, след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по-малко от една година, изпълнението на което не е отложено по реда на чл. 66 от НК и след като е осъждан повече от два пъти на лишаване от свобода, за умишлени престъпления от общ характер, като поне за едно от тях изпълнението на наказанието не е отложено по чл.66 от НК, след предварително сговаряне с: О.Т.М. ЕГН ********** и Б.М.Р. ЕГН **********  и неизвестни извършители, в немаловажен случай, чрез повреждане на прегради здраво направени за защита на имот и използване на техническо средство – метална щанга тип „кози крак” да е отнел чужди движими вещи, а именно пари – 29 947, 54 лв. и метална каса с размери 50х50х70 на стойност 1152 лв., всичко на обща стойност от 31 099,54 лв. от владението на С.Л. гр.Пловдив, без съгласието на ръководството, с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата е в големи размери, поради което и го ОПРАВДАВА по така повдигнатото му обвинение за престъпление по чл.196 ал.1 т.2 вр. с чл.195 ал.2 вр. с ал.1 т.3 т.4 и т.5 вр. с чл.194 ал.1 вр. с чл.29 ал.1 б.”а” и б.”б” от НК.

          ПРИЗНАВА подсъдимия  М.Б.Р. (със снета самоличност) за НЕВИНОВЕН за това на 25.08.2010 г. в гр.Пловдив съзнателно да се е ползвал от: преправен истински официален документ – български документ за самоличност - лична карта с № ***, на името на С.Х.С. ЕГН **********, неистински официален документ – български документ за самоличност лична карта с № ***, на името на С.Х.С. ЕГН ********** и преправен истински официален документ – български документ за самоличност - задграничен паспорт № ***, на името на лицето С.Х.С. ЕГН **********, като от него за самото им съставяне не може да се търси наказателна отговорност, поради което и го ОПРАВДАВА по така повдигнато му обвинение за престъпление по чл.316, вр. с чл.308 ал.2, вр. с ал.1 от НК.

 

ПРИЗНАВА подсъдимия  Б.М.Р. - роден на *** ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, осъждан, ЕГН ********** за НЕВИНОВЕН за това на 24/25.08.2010 г. в гр.Пловдив, след предварително сговаряне с: О.Т.М. ЕГН ********** и М.Б.Р. ЕГН ********** и неизвестни извършители, в немаловажен случай, чрез повреждане на прегради здраво направени за защита на имот и използване на техническо средство – метална щанга тип „кози крак”, да е отнел чужди движими вещи, а именно  пари – 29 947,54 лв. и метална каса с размери 50х50х70 см., на  стойност 1152, лв. всичко на обща стойност от 31 099,54 лв. от владението на С.Л. гр.Пловдив, без съгласието на ръководството, с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата е в големи размери, поради което и го ОПРАВДАВА по така повдигнатото му обвинение за престъпление по чл.195 ал.2 вр. с ал.1 т.3, т.4 и т.5 вр. с чл.194 ал.1 от НК.

 

ПРИЗНАВА подсъдимия  О.Т.М. - роден на ***г. в гр. С., живущ ***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, осъждан, ЕГН ********** за НЕВИНОВЕН за това на 24/25.08.2010 г., в гр.Пловдив, след предварително сговаряне с: М.Б.Р. ЕГН ********** и Б.М.Р. ЕГН ********** и неизвестни извършители в немаловажен случай, чрез повреждане на прегради здраво направени за защита на имот и използване на техническо средство – метална щанга тип „кози крак” да е отнел чужди движими вещи - пари 29 947,54 лв. и метална каса с размери 50х50х70 на стойност 1 152 лв., всичко на обща стойност от 31 099,54 лв. от владението на С.Л. - гр.Пловдив, без съгласието на ръководството, с намерение противозаконно да ги присвои, като кражбата е в големи размери, поради което и го ОПРАВДАВА по така повдигнатото му обвинение за престъпление по чл.195 ал.2, вр. с ал.1 т.3 т.4 и т.5 вр. с чл.194 ал.1 от НК.

          ПРИЗНАВА подсъдимия  О.Т.М. ( със снета самоличност) за НЕВИНОВЕН за това на 25.08.2010 г. в гр.Пловдив съзнателно да се е ползвал от: преправен истински официален документ – български документ за самоличност - лична карта с № ***, на името на И.Г.Г. ЕГН ********** и преправен истински официален документ – български документ за самоличност СУМПС  № *** на името на И.Г.Г. ЕГН  **********, като от него за самото им съставяне не може да се търси наказателна отговорност, поради което и го ОПРАВДАВА по така повдигнатото му обвинение за престъпление по чл.316, вр. с чл.308 ал.2 вр. с ал.1 от НК.

ОТХВЪРЛЯ предявеният от С.Л. гр.Пловдив против подсъдимите М.Б.Р., О.Т.М. и Б.М.Р. граждански иск за сумата от  31 152 лв. със законна лихва върху същата сума, като недоказан.

На основание чл.190, ал.1 от НПК направените по делото разноски в размер на 2269,03 лв. остават за сметка на Държавата.

          Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС.

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:/П/

 

                   СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1/П/

                                                           2/П/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

П.К.