Гражданско дело 9798/2019 - Решение - 05-07-2019

Решение по Гражданско дело 9798/2019г.

РЕШЕНИЕ

                                                  

Номер    2825                    05.07.2019   Година                Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                     IV брачен състав

На пети юли                                        две хиляди и деветнадесета  година

В публично заседание на трети   юли             две хиляди и деветнадесета година в следния състав:

 

     Председател: ДИАНА КОСТАДИНОВА

 

Секретар: София Чаушева

като разгледа докладваното от  съдията

дело номер 9798                                                        по описа за 2019 година

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

***********************************************************

Ето защо, съдът

 

Р    Е    Ш    И:

 

  ПРЕКРАТЯВА брака между Й.В.К., ЕГН ********** и И.И.К., ЕГН **********, сключен на **** в гр. П.,  обл. П. за което е  издаден Акт за граждански брак № *****  издаден от Община  П.,  обл. П., без да се произнася по въпроса за вината.

 

 УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл.49 ал.4 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

 

Ползването на семейното жилище след развода ще бъде предоставено на съпруга И.И.К., ЕГН **********, като съпругата няма претенции спрямо ползването му.

 

Страните са здрави и трудоспособни и не си дължат издръжка по между си след прекратяването на брака.

 

След прекратяване на брака съпругата Й.В.К., ЕГН ********** ще носи предбрачното си фамилно име - Д.

 

Страните се съгласяват, че са разделили движимите си вещи извънсъдебно преди подписване на настоящото споразумение.

 

Разноските по делото се поемат по равно от съпрузите.

 

Лекият автомобил, придобит от страните по време на брака а именно: вид - лек, марка "Ситроен", модел „Ц 3“, цвят *****, с регистрационен № *****, рама № ****** двигател № ****** поставя в дял на съпругата - Й.В.К., ЕГН ********** след прекратяването на брака.

 

При така описаното споразумение страните заявяват, че уреждат напълно всички отношения по между си, включително и имуществените такива, напълно са удовлетворени и нямат никакви претенции един към друг.

 

ОСЪЖДА Й.В.К., ЕГН ********** да заплати по сметка на Районен съд- Пловдив сумата от 15 лева /петнадесет лева/, представляваща държавна такса по настоящото производство.

 

ОСЪЖДА Й.В.К., ЕГН **********, да заплати по сметка на Районен съд- Пловдив сумата от 10 лева /десет лева/, представляваща държавна такса по настоящото производство относно придобитото в дял МПС.

 

ОСЪЖДА Й.В.К., ЕГН ********** *** сумата от 6.25 лева /шест лева и  двадесет и пет стотинки/, представляваща местен данък  относно придобитото в дял МПС.

 

ОСЪЖДА И.И.К., ЕГН **********, да заплати по сметка на Районен съд- Пловдив сумата от 15 лева /петнадесет лева/, представляваща окончателна държавна такса по настоящото производство.

 

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба в двуседмичен срок от връчването му на страните, пред Пловдивския окръжен съд.

   

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п./ Диана Костадинова

 

 

Вярно с оригинала

С.Ч.