Гражданско дело 9793/2019 - Определение - 23-07-2019

Определение по Гражданско дело 9793/2019г.

                                                   ОПРЕДЕЛЕНИЕ  № 8296

 

гр. Пловдив, 23.07.2019 г.

 

         ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ІV брачен състав, в закрито  заседание на двадесет и  трети  юли  две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА  КОСТАДИНОВА

 

като разгледа докладваното от съдията гр. д. № 9793  по описа на съда за 2019г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

          ……………………………………………………………………………

         По изложените съображения съдът

 

                                                       О П Р Е Д Е Л И:

          

         ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 9793/2019г. по описа на ПРС –ІV бр.с.

 

         ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд- С.

 

         Определението подлежи на обжалване пред ПОС с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на ищеца.

          

 

                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: п/ Д.Костадинова

Вярно с оригинала.

ТР