Гражданско дело 9781/2019 - Решение - 22-07-2019

Решение по Гражданско дело 9781/2019г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

  3104                                        22.07.2019 година                               град Пловдив

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, IІ граждански състав, в публично заседание на седемнадесети юли  две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЛЯНА СЛАВОВА                                                 

при участието на секретаря Десислава Кръстева и прокурора Магда Симеонова, като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 9781 по описа на съда за 2019 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по чл. 26, ал. 1 във вр. чл. 25, ал. 1, т. 4 от Закона за закрила на детето.

 

*************************************************************************************************

Водим от горните мотиви, съдът

Р    Е    Ш    И:

 

ДОПУСКА настаняване по съдебен ред на н. В.Р.Н. с ЕГН: **********, р. на ***г. от м. –З.М.Г. с ЕГН: ********** и б. – Р.И.Н. с ЕГН: **********  в *************************************** за срок от три месеца, считано от настаняването й по административен ред  - 31.05.2019г.

ЗАДЪЛЖАВА Дирекция „Социално подпомагане” – Пловдив да осъществява контрол след допускане на настаняването.

 

Решението подлежи на незабавно изпълнение, като същото може да се обжалва пред Окръжен съд – Пловдив в едноседмичен срок от връчването му  на страните.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/ Диляна Славова

 

 

Вярно с оригинала!

КЯ