Гражданско дело 9349/2019 - Определение - 15-07-2019

Определение по Гражданско дело 9349/2019г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер  7893                                 15.07.2019г.               Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски районен съд                              ХV граждански състав

На петнадесети юли                         две хиляди и деветнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕСИСЛАВА КАЦАРОВА

 

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело № 9349 по описа за 2019 година,

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 ****************************************************************

С оглед на гореизложеното и на основание чл.233 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 9349/ 2019 г. по описа на Районен съд – гр.Пловдив, ХV гр.с., поради отказ от предявените искове.

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от връчване на препис от него на страните, пред Пловдивски окръжен съд.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/ Десислава Кацарова

 

Вярно с оригинала!

КЯ