Гражданско дело 9197/2019 - Определение - 04-09-2019

Определение по Гражданско дело 9197/2019г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 9864

04.09.2019 година, град Пловдив

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, Х гр. с-в, в закрито заседание на четвърти септември две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: ТОСКО АНГЕЛОВ

            като разгледа докладваното от съдия гр.д. № 9197/2019 г. по описа на ПРС, намери следното:

            ......................................................................................................................................................................

            Водим от горното и на основание чл. 129, ал. 3 ГПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ВРЪЩА искова молба с вх. № 35956/31.05.2019г., подадена от „ЕВН България електроснабдяване“ ЕАД срещу З.Й..

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 9197 по описа за 2019 г. на Районен съд- Пловдив, X гр.с.

ОБЕЗСИЛВА Заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК № 1322 от 08.02.2019г., издадена по ч.гр.д. № 2279/2019 г. на ПРС.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд- Пловдив в едноседмичен срок от връчването му на ищеца.

 

СЪДИЯ:/п/ Тоско Ангелов

 

Вярно с оригинала: Ц.В.