Гражданско дело 8812/2019 - Решение - 22-07-2019

Решение по Гражданско дело 8812/2019г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

  3116                                22.07.2019 година                                     град Пловдив

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, ІI граждански състав, в публично заседание на седемнадесети юли две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЛЯНА СЛАВОВА

                                                                  

при участието на секретаря Десислава Кръстева и прокурора Магда Симеонова, като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 8812 по описа на съда за 2019 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по чл. 30, във вр. с чл. 29, т. 8 и чл. 26 ал. 1, вр. чл. 25 ал. 1 т. 2 от Закона за закрила на детето.

*********************************************************************************************

            Поради изложеното, съдът

 

Р    Е    Ш    И :

 

ПРЕКРАТЯВА настаняването на д. Й.Д.А. с ЕГН: **********, р. от м. – Д.М.А. с ЕГН: ********** и б. – непосочен в удостоверението за раждане в *******************************************.

            ДОПУСКА настаняването по съдебен ред на д. Й.Д.А. с ЕГН: **********, роден от м. – Д.М.А. с ЕГН: ********** и б. – непосочен в удостоверението за раждане в ************************************ за срок до ************************** ако продължава обучението си.

ЗАДЪЛЖАВА Дирекция „Социално подпомагане” – Пловдив да осъществява контрол след допускане на настаняването.

 

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд – Пловдив в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                                                     

        РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/ Диляна Славова

 

Вярно с оригинала!

КЯ