Гражданско дело 8811/2019 - Решение - 22-07-2019

Решение по Гражданско дело 8811/2019г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

  3103                                        22.07.2019 година                               град Пловдив

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, ІI граждански състав, в публично заседание на  17.07.2019 година, в състав:

 

                   

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЛЯНА СЛАВОВА

                                                        

при участието на секретаря  Десислава Кръстева и прокурора Магда Симеонова, като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 8811  по описа на съда за 2019 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл. 26, във вр. с  чл. 25 ал. 1 т. 3 от Закона за закрила на детето.

************************************************************************************************

По  гореизложените мотиви, съдът

 

Р    Е    Ш    И :

 

ДОПУСКА  настаняване на д. П.А.Ш., р. на ***г. от м.- Н.Д.П. с ЕГН: ********** и б.- А.К.Ш. с ЕГН: ********** в **** *****, **** за срок от една година.

ЗАДЪЛЖАВА Дирекция „Социално подпомагане”- Пловдив да осъществява контрол след допускане на настаняването.

           Решението подлежи на незабавно изпълнение.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Пловдив в едноседмичен срок от връчването му  на страните.

                       

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/ Диляна Славова

 

Вярно с оригинала!

КЯ