Гражданско дело 8708/2019 - Решение - 02-07-2019

Решение по Гражданско дело 8708/2019г.

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

  2749                      02.07.2019 година                            град Пловдив

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, XVI граждански състав, в публично заседание на двадесет и първи юни две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛЕКСАНДЪР  ТОЧЕВСКИ                                                  

при участието на секретаря Ангелина Димитрова и прокурора Стефан Илиев,

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 8708 по описа на съда за 2019 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

 

Производството е по чл. 26 ал. 1, вр. чл. 25 ал. 1 т. 4 от Закона за закрила на детето.

………………………………………………………………………………………..

 

Поради изложеното, съдът

 

Р    Е    Ш    И :

 

ДОПУСКА настаняването по съдебен ред на непълнолетната М.В.Д., ЕГН: **********, родена на *** г., от майка- П.П.И., ЕГН: ********** и баща- В.И.Д., ЕГН: ********** (по акт за раждане № **/ *** г. на Община ***), в Кризисен център- ******, за срок от 6 (шест) месеца, считано от датата на настаняването й там по административен ред- 25.04.2019 г.

 

ЗАДЪЛЖАВА Дирекция „Социално подпомагане”- Пловдив да осъществява контрол след допускане на настаняването.

 

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Пловдив в едноседмичен срок от връчването му  на страните.

 

 

СЪДИЯ :/п/

 

Вярно с оригинала.

АД