Гражданско дело 8707/2019 - Решение - 15-07-2019

Решение по Гражданско дело 8707/2019г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

  3026                                  15.07.2019 година                             град Пловдив

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, ІІ граждански състав, в публично заседание на втори юли две хиляди и деветнадесета година, в състав:

                                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЛЯНА СЛАВОВА                                                           

при участието на секретаря Десислава Кръстева и прокурора Елена Богданова, като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 8707 по описа на съда за 2019 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

************************************************************

Поради изложеното, съдът

 

Р    Е    Ш    И:

 

ДОПУСКА настаняването по съдебен ред на ***** ***** М. Г. И. с ЕГН: **********, род. на *** г. от ****  - Г.И.А. с ЕГН: ********** и **** – ***** в удостоверението за раждане в пр. пр. семейство на Е. и Я. С. за срок от две години.

ЗАДЪЛЖАВА Дирекция „Социално подпомагане” – Пловдив да осъществява контрол след допускане на настаняването.

 

Решението подлежи на незабавно изпълнение, като същото може да бъде обжалвано пред Окръжен съд – Пловдив в едноседмичен срок от връчването му  на страните.

 

                                                                       

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/ Диляна Славова

 

 

Вярно с оригинала!

Д. К.