Гражданско дело 8202/2019 - Определение - 08-07-2019

Определение по Гражданско дело 8202/2019г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ №7702

 гр. Пловдив, 08 07 2019г..

         ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, 3 бр. състав в закрито съдебно заседание на  08 07 2019 година, в състав:

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: Недялка Вълчева

 

като разгледа докладваното от съдията гр. д. № 8202/2019г

 по описа на съда за 2019г., за да се произнесе, взе предвид следното:

   ****************************************************************

         По изложените съображения съдът

           

                                                ОПРЕДЕЛИ:

 

         ВРЪЩА  исковата молба на   Я.Ж.А. ЕГН ********** за прекратяване на брака и с  А.Б.А. ЕГН ********** , на основание чл 50  СК.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. №8202/2019Г. на ПРС-3 бр. с. 

 

Определението подлежи на обжалване пред ПОС с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на молителката. 

 

 

 

                                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ :/п./ Н. Вълчева

Вярно с оригинала.

М.К.