Гражданско дело 8104/2019 - Решение - 15-07-2019

Решение по Гражданско дело 8104/2019г.

РЕШЕНИЕ

3027                    15.07.2019 година                                 град Пловдив

В ИМЕТО НА НАРОДА

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, II граждански състав, в публично заседание на втори юли две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЛЯНА СЛАВОВА

 

при участието на секретаря Десислава Кръстева и прокурора Елена Богданова, като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 8104 по описа на съда за 2019 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

*******************************************************************************************

Водим от горните мотиви, съдът

РЕШИ:

 

ДОПУСКА настаняване по съдебен ред на ****** Г. Р. И. с ЕГН: **********, род. от **** - М.Н.С. с ЕГН: ********** и **** - Р.И.С. с ЕГН: ********** *** за срок до навършване на пълнолетие от **** - ***** /за срок от четири месеца, считано от настаняването й по административен ред/.

ЗАДЪЛЖАВА Дирекция „Социално подпомагане" - Пловдив да осъществява контрол след допускане на настаняването.

 

Решението подлежи на незабавно изпълнение, като същото може да се обжалва пред Окръжен съд - Пловдив в едноседмичен срок от връчването му на страните.


  РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/ Диляна Славова

 

 

 

Вярно с оригинала!

Д. К.