Гражданско дело 8103/2019 - Решение - 15-07-2019

Решение по Гражданско дело 8103/2019г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

  3028                                       15.07.2019 година                              град Пловдив

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, IІ граждански състав, в публично заседание на втори юли  две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЛЯНА СЛАВОВА                                                          

при участието на секретаря Десислава Кръстева и прокурора Елена Богданова, като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 8103 по описа на съда за 2019 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

******************************************************************************

Водим от горните мотиви, съдът

Р    Е    Ш    И:

 

ДОПУСКА настаняване по съдебен ред на **** Т. Р. И. с ЕГН: **********, род. от ***** – М.Н.С. с ЕГН: ********** и **** – Р.И.С. с ЕГН: ********** *** за срок до навършване на пълнолетие от **** –  *****г. /за срок от четири месеца, считано от настаняването й по административен ред/.

ЗАДЪЛЖАВА Дирекция „Социално подпомагане” – Пловдив да осъществява контрол след допускане на настаняването.

 

Решението подлежи на незабавно изпълнение, като същото може да се обжалва пред Окръжен съд – Пловдив в едноседмичен срок от връчването му  на страните.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/ Диляна Славова

 

 

 

Вярно с оригинала!

Д. К.