Гражданско дело 7905/2019 - Определение - 22-07-2019

Определение по Гражданско дело 7905/2019г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

 

 

№ 8110                      22.07.2019 година                           град Пловдив

                                              

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, XVIII граждански състав, в закрито заседание на двадесет и втори юли две хиляди и деветнадесета година, като разгледа докладваното от съдията Стоянов гражданско дело № 7905 по описа на съда за 2019 г., намира следното:

 

…………………………………………………………………………………..

 

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ВРЪЩА искова молба вх. № 32525/20.05.2019 г., като ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 7905/2019 г. по описа на ПдРС, XVIII гр. състав.

ОБЕЗСИЛВА заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК № 1503/15.02.2019 г., издадена по частно гражданско дело № 2629/ 2019 г. по описа на ПдРС състав. 

Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчването му пред ПдОС с частна жалба.  

 

 

 

                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п./Н.С.

 

Вярно с оригинала.

К.К.