Гражданско дело 7562/2019 - Решение - 11-07-2019

Решение по Гражданско дело 7562/2019г.

РЕШЕНИЕ

                                                  

Номер  2927                       11.07.2019   Година                Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                     IV брачен състав

На единадесети юли                             две хиляди и деветнадесета  година

В публично заседание на десети   юли            две хиляди и деветнадесета година в следния състав:

 

     Председател: ДИАНА КОСТАДИНОВА

 

Секретар: София Чаушева

като разгледа докладваното от  съдията

дело номер 7562                                                        по описа за 2019 година

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

***********************************************************

 

Ето защо, съдът

 

Р    Е    Ш    И:

 

  ПРЕКРАТЯВА брака между З.М.С., ЕГН: ********** и С.Р.С., ЕГН: **********, сключен на **** в гр. П.,  обл. П. за което е  издаден Акт за граждански брак № *****  издаден от Община  П.,  обл. П., без да се произнася по въпроса за вината.

 

 УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл.49 ал.4 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

 

Семейното жилище, находящо се в гр. П., ****** след прекратяването на брака се предоставя за ползване на съпруга С.Р.С., ЕГН: **********.

 

Страните декларират, че не си дължат взаимно издръжка след прекратяването на брака.

 

Съпругата З.М.С., ЕГН: ********** след прекратяването на брака ще запази брачната си фамилия С..

 

Разноските по делото ще се поемат от всяка от страните поравно

 

ОСЪЖДА З.М.С., ЕГН: ********** да заплати по сметка на Районен съд- Пловдив сумата от 15 лева /петнадесет лева/, представляваща държавна такса по настоящото производство.

 

 

ОСЪЖДА С.Р.С., ЕГН: **********, да заплати по сметка на Районен съд- Пловдив сумата от 15 лева /петнадесет лева/, представляваща окончателна държавна такса по настоящото производство.

 

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба в двуседмичен срок от връчването му на страните, пред Пловдивския окръжен съд.

   

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п./ Диана Костадинова

 

Вярно с оригинала

С.Ч.