Гражданско дело 7429/2019 - Определение - 09-07-2019

Определение по Гражданско дело 7429/2019г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 7716                      09.07.2019г.               Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски районен съд                               петнадесети граждански състав

На девети юли                                         две хиляди и деветнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДЕСИСЛАВА КАЦАРОВА

 

като разгледа докладваното от съдията

частно гражданско дело № 7429  по описа за 2019 година,

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

***********************************************************

        

С оглед на гореизложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 7429/2019 г. по описа на Районен съд - Пловдив, ХV гр.с.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Софийски районен съд.

 

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред Пловдивски окръжен съд.

 

         След влизане на определението в сила делото да се изпрати по подсъдност в Софийски районен съд.

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/ Десислава Кацарова

 

 

Вярно с оригинала!

КЯ