Гражданско дело 7289/2019 - Решение - 18-07-2019

Решение по Гражданско дело 7289/2019г.

                                            Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

                                     

                                      № 3068

 

                                      гр. Пловдив, 18.07.2019 г.

 

                                      В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

         ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, ІІ брачен състав, в открито заседание на  четвърти юли    две хиляди и деветнадесета година в състав :

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

 

При участието на секретаря ТОДОРКА РАДЕВА, като разгледа докладваното от съдията гр. дело №  7289  по описа на съда за 2019г., намира за установено следното:

…………………………………………………………………………….

По изложените съображения, съдът

 

                                      Р    Е    Ш    И   :

 

         ПРЕКРАТЯВА брака между С.  Б.  Я., ЕГН ********** ***     и   С.  Щ.  Я., ЕГН ********** ***, сключен на   ********г. с   Акт  за сключен граждански брак № *********г. на Общински народен съвет - с. К., обл. П., като ДЪЛБОКО И НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЕН, на основание чл. 49, ал.1 от СК,  БЕЗ ДА СЕ ПРОИЗНАСЯ ПО ВЪПРОСА ЗА ВИНАТА.

         СЛЕД прекратяване на брака съпругата ще носи брачното си фамилно име –  Я..

         СЪПРУЗИТЕ  не  дължат издръжка помежду си.

         ПОЛЗВАНЕТО на семейното жилище – е. от к.,   находящо се в с. К., обл. П., ***********   се предоставя на С.  Щ.  Я., ЕГН **********.   

         ОСЪЖДА  С.  Щ.  Я., ЕГН ********** ***  да заплати по сметка на ПдРС в полза на бюджета на съдебната власт окончателна държавна такса в размер на 25,00 /двадесет и пет / лева.

         Решението подлежи на обжалване  пред ПОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ : п/ Г.Димитров

Вярно с оригинала.

ТР