Гражданско дело 7187/2019 - Определение - 23-07-2019

Определение по Гражданско дело 7187/2019г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ .8232, 2019 г., гр. Пловдив

 

РАЙОНЕН СЪД – ПЛОВДИВ, VІІІ гр. с.

На 23.07.2019 г. в закрито заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ТАНЯ БУКОВА

 

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 7187 по описа за 2019 година и за да се произнесе взе предвид следното :

 

*********************************************************************************************************************

            Ето защо съдът :

 

 О П Р Е Д Е Л И :

 

            ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по гр. д. № 7187 по описа на Районен съд – Пловдив, VІІІ гр. с. за 2019 г. поради отказ от предявения иск.

            Определението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд – Пловдив с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ : /п/ Т. БУКОВА

 

 

Вярно с оригинала.

Р.М.