Гражданско дело 6946/2019 - Определение - 11-07-2019

Определение по Гражданско дело 6946/2019г.

П Р О Т О К О Л № 8174

 

11.07.2019 година                                          гр. Пловдив

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД               ХХІ граждански състав  

На единадесети юли                                              2019 година

В публично заседание в следния състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИХАЕЛА БОЕВА

 

Секретар: Малина Петрова

Сложи за разглеждане докладваното от Съдията

гражданско дело № 6946 по описа за 2019 година.

На именното повикване в 10,06 часа се явиха:

 

МОЛИТЕЛКАТА В.Х.М. – редовно уведомена от предходното съдебно заседание, не се явява, не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ С.Д.М. – редовно уведомен от предходното съдебно заседание, представлява се от а. Е., с пълномощно по делото.

 

……………………………………………………………………..

Водим от горното,

СЪДЪТ

ОПРЕДЕЛИ:

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 6946/2019 г. по описа на ПРС, ХХІ гр. състав, на основание чл. 232 ГПК, поради оттегляне на молбата за защита от домашно насилие от В.Х.М., ЕГН ********** против С.Д.М., ЕГН **********.

ОТМЕНЯ Заповед за незабавна защита от 03.05.2019 г. против С.Д.М., ЕГН **********.

ОСЪЖДА В.Х.М., ЕГН **********, с адрес: *** да плати в полза на Държавата, по сметка на Районен съд- Пловдив по бюджета на съдебната власт, държавна такса за образуваното дело в размер на 25 лева /двадесет и пет лева/.

Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Пловдив с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението за молителката и от днес за ответника.

Делото да се докладва след стабилизиране на определението за уведомяване на РУП за отмяната на Заповедта за незабавна защита.

 

Протоколът се приключи в съдебно заседание.

Заседанието се закри в 10,09 часа.

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:п

 

                                     

СЕКРЕТАР:п

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

МП