Гражданско дело 6590/2019 - Определение - 26-07-2019

Определение по Гражданско дело 6590/2019г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №8407

 

                                             26.07.2019 г.,   гр. Пловдив

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, Гражданско отделение, III граждански състав, в закрито съдебно заседание на двадесет и шести юли две хиляди и деветнадесета година, в състав:

                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: ВЕСЕЛА КЪРПАЧЕВА        

 

като разгледа докладваното от съдията гр. д. № 6590  по описа на съда за 2019 г., констатира следното:

 

Производството е по реда на чл.129, ал.3 ГПК.

…………………………………………………………………………………..

 

                                                 О П Р Е Д Е Л И :

 

ВРЪЩА искова молба вх. № 27214/23.04.2019 г., подадена от Ц.П.Е., ЕГН: **********, Н.Г.М., ЕГН: ********** и С.П.И., ЕГН: **********.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 6590 по описа за 2019 г. на Районен съд Пловдив, III граждански състав

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Окръжен съд Пловдив в едноседмичен срок от съобщаването му на ищците.

            Препис от настоящото определение да се връчи на ищците на посочения в исковата молба съдебен адрес.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п./ В. К.

 

Вярно с оригинала.

К. К.