Гражданско дело 6579/2019 - Решение - 30-07-2019

Решение по Гражданско дело 6579/2019г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер        3219              30 07 2019 година                        град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                      3 брачен  състав

 

На   27 06 2019година

 

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА

 

Секретар:Марина Кънева

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

брачно  дело номер 6579  по описа за 2019 година

намери за установено следното:

 

         Производството е по молба с правна квалификация чл. 50 от Семейния кодекс.

……………………………………………………………………………...

По изложените съображения Съдът

 

                                               Р    Е    Ш    И   :

 

         ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Г.Д.Т. ЕГН ********** И Т.Г.Т. ЕГН **********  , сключен  на *** година в ***, о. ***,  за което е съставен Акт за граждански брак № ***/***г– видно от представено Удостоверение за сключен граждански брак   на О. ***,ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

            УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение по чл. 51,ал.1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

Съпрузите нямат родени деца по време на брака.

Издръжка между съпрузите няма да се дължи след прекратяване на брака.

Съпругата Т.Г.Т. след прекратяването на брака ще възстанови предбрачната си фамилия Б..

Страните заявяват, че влоговете придобити по време на брака, остават собственост на съпруга на чието име са.

Съпрузите нямат придобити недвижими имоти по време на брака.

По време на брака страните се придобили лек: автомобил марка „Мерцедес", модел „А 160", per. № ***, рама № ***, двигател № ***, дата на регистрация *** г., който се предоставят в собственост на съпругата Т.Г.Т..

Движимите вещи, придобити по време на брака, остават така, както са разпределени между съпрузите при раздялата им.

Семейното жилище на страните ,собственост на р. н. с.,след прекратяването на брака ще се ползва от съпруга Г.Д.Т. ЕГН **********

Страните се съгласяват, че разноските по делото остават така както са ги сторили.

 

ОСЪЖДА Г.Д.Т. ЕГН ********** ,да заплати по сметка на ПРС сумата от 20лв/двадесет лева/, представляваща държавна такса за настоящото производство.

ОСЪЖДА Т.Г.Т. ЕГН **********  , да заплати по сметка на ПРС сумата от 22 лв. / двадесет и два лв /, представляваща държавна такса за настоящото производство

 

        

         ОСЪЖДА Т.Г.Т. ЕГН **********  , да заплати по сметка на О. *** сумата от 1,25лв/ един лев и двадесет и пет ст/ местен данък за придобито в дял МПС .

 

 Решението не подлежи на обжалване.

  

  РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/ Недялка Вълчева

 

 

Вярно с оригинала.

С.А.