Гражданско дело 6353/2019 - Решение - 05-07-2019

Решение по Гражданско дело 6353/2019г.

РЕШЕНИЕ

                                                  

Номер   2826            05.07.2019   Година                        Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                     IV брачен състав

На  пети  юли                                         две хиляди и деветнадесета  година

В публично заседание на  трети   юли             две хиляди и деветнадесета година в следния състав:

 

      Председател: ДИАНА КОСТАДИНОВА

 

Секретар: София Чаушева

като разгледа докладваното от  съдията

дело номер  6353                                                      по описа за   2019 година

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

************************************************************

 

Ето защо, съдът

 

                                                   Р    Е    Ш    И:

 

ПРЕКРАТЯВА брака между И.Н.П., ЕГН: ********** и П.Д.П., ЕГН: **********, сключен на ***** в с. Т., община  М., обл. П. за  който  е  издаден Акт № 0019/17.09.2016г. на община М., обл. П., по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.  

 

УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл.51,ал.1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

 

          ПРЕДОСТАВЯ  родителските права по отношение детето Н. П. П., ЕГН: ********** за упражняване на  майката  И.Н.П., ЕГН: **********.

Определя се местоживеене на детето Н. П. П., ЕГН: **********  при майката И.Н.П., ЕГН: **********.

 

       ОПРЕДЕЛЯ РЕЖИМ НА ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ между бащата П.Д.П., ЕГН: ********** и детето Н. П. П., ЕГН: **********  както следва:

 

До навършване на 4-годишна възраст на детето:

- Всяка първа и трета събота и неделя от месеца, за времето от 10:00 ч. до 17:00 ч. за всеки един от дните, без преспиване на детето в дома на бащата и в присъствието на майката;

- На 25.12 – от 10:00 ч. до 18:00 ч., в присъствието на майката;

- На 01.01 - от 10:00 ч. до 18:00 ч., в присъствието на майката;

 

От навършване на 4-годшина възраст до навършване на 5-годишна възраст на детето:

- Всяка първа и трета събота и неделя от месеца, за времето от 10:00 ч. до 18:00 ч. за всеки един от дните, без преспиване на детето в дома на бащата и без присъствието на майката;

 - На 25.12 – от 10:00 ч. до 18:00 ч., без присъствието на майката;

 - На 01.01 –  от 10:00 ч. до 18:00 ч., без присъствието на майката;

 

След навършване на 5-годишна възраст на детето:

 - Всяка първа и трета събота и неделя от месеца, за времето от 10:00 ч. в събота до 18:00 ч. в неделя;

 - За Коледните и Новогодишните празници се редуват какво следва: Всяка нечетна календарна година детето е при бащата от 10:00 ч. на 24.12 до 12:00 ч. на 26.12, а детето е с майката от 10:00 ч. на 30.12 до 16:00 ч. на 02.01., дори и тези дати да съвпадат с полагащите се първа и трета събота и неделя, в които бащата взима детето.

Всяка четна календарна година детето е при майката от 10:00 ч. на 24.12 до 12:00 ч. на 26.12, дори и тези дати да съвпадат с полагащите се първа и трета събота и неделя, в които бащата взима детето, а детето е с бащата от 10:00 ч. на 30.12 до 18:00 ч. на 02.01.

- 20 дни през лятото във време, което да не съвпада с отпуска на майката;

 

Рождени дни:

Детето е с бащата на рождения и имения ден на бащата от 15:00 ч. до 18:00 ч.

Бащата има право да присъства на всички празненства, на рождения и имения ден на детето. На рождения ден на детето, то ще бъде винаги при майката, дори и денят да съвпада с полагащите се на бащата дни за личен контакт.

 

     ОСЪЖДА бащата П.Д.П., ЕГН: ********** да заплаща на своето малолетно дете Н. П. П., ЕГН: **********  чрез неговата  майка и законен представител И.Н.П., ЕГН: **********, месечна  издръжка в размер на 200 лв. /двеста лева/, считано от 18.04.2019 г., до настъпване на законни причини за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва при просрочие.

    Издръжката ще се заплаща до 5-то число на месеца, за който се отнася, по банкова сметка ***.

 

Семейното жилище, находящо се в с. Л., общ. С., обл. П., ***** след прекратяването на брака ще се ползва от съпругата И.Н.П., ЕГН: **********.

 

Страните декларират, че са работоспособни и здрави и не си дължат взаимно издръжка след прекратяването на брака.

 

Съпругата И.Н.П., ЕГН: ********** след прекратяването на брака ще възстанови предбрачната си фамилия и ще се именува с фамилията К.

 

Разноските остават за всяка от страните така, както са направени.

 

ОСЪЖДА П.Д.П., ЕГН: ********** да заплати по сметка на Районен съд- Пловдив сумата от 15 лева /петнадесет лева/, представляваща държавна такса по настоящото производство.

 

ОСЪЖДА  П.Д.П., ЕГН: ********** да заплати по сметка на Районен съд- Пловдив сумата от 144 лева /сто, четиридесет и четири лева/– държавна такса относно определената издръжка.

 

ОСЪЖДА  И.Н.П., ЕГН: ********** да заплати по сметка на Районен съд- Пловдив сумата от 15 лева /петнадесет лева/, представляваща държавна такса по настоящото производство.

 

 

Решението е  окончателно  и не подлежи на обжалване.   

 

 

 

                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п./ Диана Костадинова

 

Вярно с оригинала

С.Ч.