Гражданско дело 6223/2019 - Определение - 02-07-2019

Определение по Гражданско дело 6223/2019г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  № 7369

 

гр. Пловдив, 02.07.2019 г.

 

         РАЙОНЕН СЪД - ПЛОВДИВ, І БРАЧЕН състав, в закрито съдебно заседание в състав:

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА МАСЛИНКОВА

 

като разгледа докладваното от съдията  гр. д. № 6223 по описа на съда за 2019г., за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е образувано по молба за защита на В.Д. против П.Д. по реда на ЗЗДН.

……………………………………………………………………………...

         По изложените съображения съдът

                                                         ОПРЕДЕЛИ:

ВРЪЩА молба за защита вх. № ***/***г. на В.Д. против П.Д. по реда на ЗЗДН.

         ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 6223/2019г. на Районен съд - Пловдив І бр. с. 

Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд – Пловдив с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на молителя. 

                    

 

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/ Т. Маслинкова

 

 

Вярно с оригинала.

С.А.