Гражданско дело 6180/2019 - Решение - 26-07-2019

Решение по Гражданско дело 6180/2019г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

 Номер   3173                     26  07 2019 година                        град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                      3 брачен  състав

 

На   25 06 2019 година

 

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА

 

Секретар: МАРИНА КЪНЕВА

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

  гр дело номер  6180 по описа за 2019 година

намери за установено следното:

 

         ***********************************************************

 

         По изложените съображения Съдът

 

                                               Р    Е    Ш    И   :

 

         ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Л.  А.П. ЕГН ********** И В.П.П. ЕГН **********  , сключен  на *** година в град  П., област П., за което е съставен Акт за граждански брак №****година на  Община П.– видно от представено Удостоверение за сключен граждански брак, ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

            УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение по чл. 51,ал.1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва: 

       Страните желаят бракът им да бъде прекратен като дълбоко и непоправимо разстроен на база взаимното им съгласие за това.

Страните заявяват, че от брака си имат родено едно дете -А.В.П. с ЕГН **********, което към настоящият момент е навършило п.

След развода съпрузите няма да си дължат издръжка един на друг, тъй като са трудоспособни.

 

След развода съпругата ще носи брачното си фамилно име -П..

Страните се споразумяват семейното жилище, представляващо, апартамент, находящ се в гр. П., ***,което  е собственост на т.л., занапред  да се ползва и от двамата молители.

Страните заявяват, че са постигнали извънсъдебна спогодба за придобито през време на брака движимо имущество.

Страните заявяват че по време на брака не са развивали търговска дейност лично или в съдружие и нямат никакви претенции една към друга по този повод.

         Страните се споразумяват теглените и неизплатени кредити,
ако има такива,  след развода да останат задължение единствено на
титуляра им.

Настоящото споразумение урежда изцяло всички неимуществени и имуществени отношения между подписалите го  страни и всеки от споразумелите се декларира, че няма каквито и да било претенции към другата страна.

 

    ОСЪЖДА Л.  А.П. ЕГН **********  да заплати по сметка на ПРС сумата от 20лева/ двадесет  лв/, представляваща държавна такса за настоящото производство.

  ОСЪЖДА В.П.П. ЕГН ********** да заплати по сметка на ПРС сумата от 20 лева/ двадесет лв./, представляваща държавна такса за настоящото производство    

Решението не подлежи на обжалване.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /П./ Н. Вълчева

Вярно с оригинала.

М.К.