Гражданско дело 6103/2019 - Решение - 11-07-2019

Решение по Гражданско дело 6103/2019г.

                                      Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 2946

 

                                      Гр. Пловдив, 11.07.2019 г.

 

                                      В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

         ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, ІІ бр.с.  в открито съдебно заседание на  единадесети юли   две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

 

 Като разгледа докладваното от съдията брачно дело № 6103 по описа на съда за 2019г., за да се произнесе, взе предвид следното :

    …………………………………………………………………………………………………….

Мотивиран от изложеното, съдът

 

                                               Р    Е    Ш    И   :

 

             ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в мотивите и в диспозитива на Решение № 2848/08.07.2019г..  по бр.д. № 6103/2019г. на ПРС, ІІ бр. състав, като   в диспозитива на решението  вместо погрешно изписаното бащино  име на молителката – “Р.” – да се чете  правилното бащино  име  на същата – “Р.”, както и вместо дължим  на Община П. от същата    местен данък за МПС – да се чете „да заплати на Община Р. сумата от 12,50 лева, представляваща местен данък“.

Решението  е окончателно.

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ : п/ Г.Димитров

Вярно с оригинала.

ТР