Гражданско дело 5946/2019 - Решение - 07-01-2020

Решение по Гражданско дело 5946/2019г.

                                      Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 90

 

                                      Гр. Пловдив, 07.01.2020 г.

 

                                      В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

         ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, ІІ бр.с.  в закрито съдебно заседание на  седми януари   две хиляди и двадесета година в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

 

 Като разгледа докладваното от съдията брачно дело № 5946  по описа на съда за 2019г., за да се произнесе, взе предвид следното :

    …………………………………………………………………………………………………….

Мотивиран от изложеното, съдът

 

                                               Р    Е    Ш    И   :

 

             ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в мотивите и в диспозитива на Решение № 4729/11.12.2019г..  по бр.д. № 5946/2019г. на ПРС, ІІ бр. състав, като   в  диспозитива на решението  вместо погрешно изписаното  име и ЕГН  на детето на страните – „З.И.Р. ***, ЕГН **********“ –  ДА СЕ ЧЕТЕ   правилното   име и ЕГН  на  детето – „И. Р. Р. ***, ЕГН **********“.  

Решението  е окончателно.

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ : п/ Г.Димитров

Вярно с оригинала.

ТР