Гражданско дело 5928/2019 - Определение - 01-07-2019

Определение по Гражданско дело 5928/2019г.

ПРОТОКОЛ

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 7302/01.07.2019 г.

 

Година 2019                                                       Град ПЛОВДИВ

Пловдивски районен съд                                  І брачен състав

На първи юли                                                    Година 2019

В публично заседание в следния състав:

 

 Председател: ТАТЯНА МАСЛИНКОВА

                                               

Секретар: Свобода Александрова

Сложи за разглеждане докладваното от СЪДИЯТА

Гражданско дело номер 5928 по описа за 2019 година

На поименното повикване в 12.03 часа се явиха:

  

…………………………………………………………………………………

СЪДЪТ  

О П Р Е Д Е Л И

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 5928/2019 г. по описа на Районен съд – Пловдив, І брачен състав, поради оттегляне на иска, на основание чл. 232 от ГПКПК.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд – Пловдив от връчването му на страните.

Протоколът се изготви в с.з.

Заседанието се закри в 12,04 часа.

 

 

                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/ Т. Маслинкова

 

 

                                       СЕКРЕТАР: /п/ С. Александрова

 

 

Вярно с оригинала.

С.А.