Гражданско дело 5817/2019 - Решение - 17-07-2019

Решение по Гражданско дело 5817/2019г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

№ 3050

 

гр. Пловдив, 17.07.2019г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            Пловдивски районен съд, ІV бр. състав в закрито съдебно заседание на седемнадесети  юли две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: ДИАНА КОСТАДИНОВА

 

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 5817 по описа на съда за 2019г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл. 247 от ГПК.

***********************************************************

 

Мотивиран от горното съдът

 

Р Е Ш И :

 

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 2290 от 05.06.2019г. постановено по гр. дело № 5817/19г. по  описа на  ПРС, ІV брачен състав, като навсякъде в решението /в  мотивите и диспозитива на същото/  относно  определената държавна такса  съобразно присъдената  издръжка,  следва да се  чете :  

 

           ОСЪЖДА Г.  С.Д. ЕГН ********** да заплати по сметка на Районен съд- Пловдив сумата от 24 лева  /двадесет и четири лева/, представляваща държавна такса по настоящото производство относно определената  издръжка.

 

 

Решението  в частта  относно произнасянето по реда на чл. 247 ГПК е  окончателно и  не подлежи на  обжалване.

 

 

 

                                                                       Районен съдия:   /п./

                                                                  / Диана  Костадинова/

 

         Вярно с оригинала

         С.Ч.