Гражданско дело 5563/2019 - Определение - 02-07-2019

Определение по Гражданско дело 5563/2019г.

ПРОТОКОЛ № 7299

 

Година 2019                                                                                    град Пловдив

Пловдивски районен съд                                             ІІ граждански състав

На втори юли                                                                                      2019 година                                   

В публично заседание в следния състав:

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЛЯНА СЛАВОВА

 

Секретар: Десислава Кръстева

При участието на прокурор Елена Богданова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Славова

гражданско дело номер 5563 по описа за 2019 година.

На именното повикване в 10,30 часа се явиха:

***********************************************************

Водим от горните мотиви,

Съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 5563/2019 г. по описа на Районен съд – Пловдив, ІІ граждански състав.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Пловдив в едноседмичен срок от днес.

 

Протоколът се изготви в с.з.

Заседанието се закри в 10,35 часа.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

                                                                     СЕКРЕТАР:   /п/

 

 

 

 

Вярно с оригинала!

Д. К.