Гражданско дело 5467/2019 - Решение - 22-07-2019

Решение по Гражданско дело 5467/2019г.

                                            Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   № 3101

 

                                     гр. Пловдив, 22.07.2019 г.

 

                                      В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

         ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, ІІ брачен състав, в открито заседание на  двадесет и седми юни  две хиляди и деветнадесета година в състав :

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

 

При участието на секретаря ТОДОРКА РАДЕВА, като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 5467  по описа на съда за 2019 г., за да се произнесе, взе предвид следното :

…………………………………………………………………………….

         По изложените съображения съдът

 

                                               Р    Е    Ш    И   :

 

         РАЗРЕШАВА на непълнолетното дете  А. М.В.С., ЕГН ********** чрез неговата  майка  и законен представител  П.Т.К., ЕГН **********,***   да  бъде издаден  паспорт за задгранично пътуване, без да е необходимо за целта съгласието на  бащата  М.  В.  С., г. на Х., роден на ***г. в Х., Х..

РАЗРЕШАВА на   непълнолетното дете  А. М.В.С., ЕГН ********** чрез неговата  майка  и законен представител  П.Т.К., ЕГН **********,***  да пътува  с майка  си или с упълномощено от нея  лице зад граница до навършване на пълнолетие от детето   до страните от Е. с., включително и Х., както и до страни извън ЕС – Т., М., С., Ч. г., Б. и Х.,   считано от влизане в сила на решението, без да е необходимо за целта съгласието на  бащата М.  В.  С., г. на Х., роден на ***г. в Х., Х.  

         Решението подлежи на обжалване пред ПОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ : п/ Г.Димитров

Вярно с оригинала.

ТР