Гражданско дело 5395/2019 - Решение - 20-09-2019

Решение по Гражданско дело 5395/2019г.

                                      Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 3535

 

                                      Гр. Пловдив,  20.09.2019 г.

 

                                      В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

         ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, ІІ бр.с.  в закрито съдебно заседание на  20.09.2019  година в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

 

 Като разгледа докладваното от съдията брачно дело № 5395 по описа на съда за 2019г., за да се произнесе, взе предвид следното :

         Производство по реда на чл. 247 от ГПК за поправка на очевидна фактическа грешка. С молба по делото от 05.08.2019г. п. на ищцата е поискала  да се допусне поправка на ОФГ в Решение № 3043/16.07.2019г. по делото, като в диспозитива същото вместо погрешно изписаните дата на сключване на гражданския брак и  номера на Акта за брак – съответно – „***“  и „ Акт № ***/***“, следва да се чете: „***“ и „ Акт № ***/***“

Мотивиран от изложеното, съдът

 

                                               Р    Е    Ш    И   :

 

             ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в мотивите и  в диспозитива на Решение № 3043/16.07.2019г.   по бр.д. № 5395/2019г. на ПРС, ІІ бр. състав, като навсякъде в мотивите и  в диспозитива на решението   вместо погрешно изписаните  дата на сключване на гражданския брак  и  номера на Акта за брак – съответно – „***“  и „ Акт № ***/***“,  ДА СЕ ЧЕТЕ: „***“ и „ Акт № ***/***“  

Решението  е окончателно.

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ : /п/ Георги Димитров

 

 

         Вярно с оригинала.

С.А.