Гражданско дело 4913/2019 - Определение - 17-07-2019

Определение по Гражданско дело 4913/2019г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 8031

 гр. Пловдив, 17.07.2019г.

 

         ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ІV бр. състав в закрито съдебно заседание на седемнадесети  юли  две хиляди и деветнадесета година, в състав:

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА  КОСТАДИНОВА

 

като разгледа докладваното от съдията гр. д. № 4913 по описа на съда за 2019г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         ***********************************************************

         По изложените съображения съдът

 

                                                ОПРЕДЕЛИ:

 

         ВРЪЩА исковата молба на М. М.- А.Б. ЕГН ********** срещу Ц.Т.Б.,  ЕГН **********  с правно  основание чл. 49 ал.1 от СК с  вх. № 21075/29.03.2019г.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 4913/2019г. на ПРС-ІV брачен състав

Определението подлежи на обжалване пред ПОС с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на ищеца.

 

                                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п./

 

         Вярно с оригинала

         С.Ч.