Гражданско дело 4820/2019 - Решение - 08-07-2019

Решение по Гражданско дело 4820/2019г.

РЕШЕНИЕ

                                                  

Номер           2861                 08.07.2019   година           град  Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Районен съд – Пловдив                                                             I брачен състав

На осми юли две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание на седемнадесети юни две хиляди и деветнадесета година в следния състав:

 

     Председател: ТАТЯНА МАСЛИНКОВА

 

Секретар: Свобода Александрова

като разгледа докладваното от  съдията

дело номер  4820                                                   по описа за   2019 година

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството е по чл. 50 от Семейния кодекс.     

……………………………………………………………………………...

         По изложените съображения Съдът

                                               Р    Е    Ш    И   :

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между О.С.Л., роден на *** година и *** **********, с адрес: *** и К.В.Д., родена на *** година и *** **********, с адрес ***, сключен на ***г. в ***, съставен Акт за граждански брак № *** от ***г. по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.  

 УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл.51 ал.1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

ПОСТАНОВЯВА съпругата К.В.Д., родена на ***г. след прекратяване на брака да носи фамилно име Д..

След развода съпрузите не си дължат издръжка един на друг.

По време на брака страните не са придобили моторни превозни средства, които да са обект на съпружеска имуществена общност.

Останалото движимо имущество, придобито по време на брака и представляващо обикновена покъщнина е разделено и страните заявяват, че нямат и няма да имат и в бъдеще каквито и да са претенции един към друг по отношение на него.

Всички задължения поети по време на брака ще бъдат погасявани така както са поети от всеки от съпрузите.

Към настоящия момент страните нямат влогове и нямат никакви претенции за суми по тях.

Решението не подлежи на обжалване.   

                

                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/ Т. Маслинкова

 

Вярно с оригинала.

С.А.