Гражданско дело 4685/2019 - Определение - 16-07-2019

Определение по Гражданско дело 4685/2019г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 7997

 

гр. Пловдив, 16.07.2019г.

 

         РАЙОНЕН СЪД - ПЛОВДИВ, І бр. състав в закрито съдебно заседание в състав:

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА МАСЛИНКОВА

 

като разгледа докладваното от съдията гр. д. № 4685 по описа на съда за 2019г., за да се произнесе, взе предвид следното:

         ***********************************************************

         По изложените съображения съдът

           

                                                ОПРЕДЕЛИ:

 

         ВРЪЩА искова молба вх. № 19857/25.03.19г. на Х.З. с правно основание чл.127 ал.1 СК.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 4685/2019г. на І бр. с. при Районен съд – Пловдив. 

 

Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Пловдив с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му на ищеца. 

 

                                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ : /п./

 

               

Вярно с оригинала

С.Ч.