Гражданско дело 4389/2019 - Решение - 15-07-2019

Решение по Гражданско дело 4389/2019г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 2984/ 15.07.2019 г., гр. Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, IІ бр. състав, в открито съдебно заседание на четвърти юли 2019 г., в състав:

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

 

секретар ТОДОРКА РАДЕВА

разгледа докладваното от съдията гр. д. № 4389 по описа на съда за 2019 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

……………………………………….

По изложените съображения, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между В.Х.М. ***, ЕГН ********** и С.Д.М. ***, ЕГН **********,*** на ****** г. с Акт № ****** г.,  ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл. 51 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА спрямо роденото от брака дете Х. С. М. с ЕГН **********, се предоставят за упражняване на майката В.Х.М. ***, ЕГН **********, като ОПРЕДЕЛЯ МЕСТОЖИВЕЕНЕТО на детето на адреса на майката.

Определя се РЕЖИМ НА ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ на бащата С.Д.М. ***, ЕГН **********, с детето Х. С. М. с ЕГН **********, както следва:

Бащата има право да вижда и взема детето при себе си през всеки първи и трети уикенд от месеца от 17.00 часа в петък до 17.00 часа в неделя. Срещите ще се осъществяват в дома на бащата с приспиване;

-   през втората и четвъртата седмица от месеца бащата ще има право да вижда дъщеря си в сряда или четвъртък след училище - от 17.00 часа до 20.00 часа;

-   през първата половина от дните от коледните и новогодишните празници -от 10.00 часа на 24 декември до 18.00 часа на 27 декември - всяка четна година;

-   през втората половина от коледните и новогодишни празници - от 10.00 часа на 28 декември до 12.00 часа на 02 януари - всяка нечетна година;

-   през първата половина от дните от великденските празници - всяка четна година; през втората половина от великденските празници - всяка нечетна година;

-   тридесет дни от летните месеци, които не съвпадат с планираните от майката почивки като тези дни по съгласие на родителите могат да се използват на отделни периоди;

-   Рождените дни именните дни на детето ще се празнуват съвместно от родителите, а ако не постигнат съгласие, то родителят, при когото детето е по време на празника, съгласно режима за лични контакти е длъжен да осигури възможност другият родител да бъде с детето този ден, не по-малко от два астрономически часа;

Всеки от родителите има правото да бъде с детето на своите лични празници - рождени именни дни с преспиване на детето при родителя с личен празник от 18.00 часа на деня на празника до 08.00 часа на следващия ден.

Всеки от родителите е длъжен да уведомява другия родител къде ще бъде с детето по времето, когато детето е при него, ако не се намират на посочените в това споразумение адреси.

Всеки от родителите е длъжен да осигури възможност на другия
родител за контакт с детето чрез телефон, скайп, видеовръзка и/или др. технически
способи през времето, когато детето е при него.

 


Бащата С.Д.М. ***, ЕГН **********, се задължава да заплаща чрез майката и законен представител В.Х.М. ***, ЕГН **********, МЕСЕЧНА ИЗДРЪЖКА на детето си Х. С. М. с ЕГН **********, в размер на 180 /сто и осемдесет/ лева, начиная от 01.06.2019г., до навършване на пълнолетие на детето или до настъпване на други обстоятелства, налагащи нейното изменение или прекратяване.

След прекратяване на брака съпругата ще възвърне предбрачното си фамилно име Т.

Съпрузите не претендират заплащане на издръжка един от друг.

ПОЛЗВАНЕТО на СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, намиращо се в гр. П., ************, след развода се предоставя на съпругата В.Х.М..

ОСЪЖДА В.Х.М. ***, ЕГН **********, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на ПдРС  сумата от 10.00 лв. (десет  лева), представляваща държавна такса за настоящото производство.

ОСЪЖДА С.Д.М. ***, ЕГН **********, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на ПдРС сумата от 139.60 лв. (сто тридесет и девет лева и шестдесет стотинки), представляваща държавна такса за настоящото производство.

Решението не подлежи на обжалване.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ : п/ Г.Димитров

Вярно с оригинала.

ТР