Гражданско дело 4238/2019 - Определение - 25-07-2019

Определение по Гражданско дело 4238/2019г.

 

     ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 8356                          Година      25.07.2019                   Град ПЛОВДИВ

 

Пловдивски  Районен съд                                                                   ХІІІ гр. състав

На  двадесет и пети юли                                                                      Година 2019

В закрито заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ЛИЧЕВА - ГУРГОВА

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

гр. дело номер 4238 по описа за 2019 година

Производството е по чл.232 от ГПК.

            С писмена молба от  молителя по делото Я.М.Б. ЕГН **********,***,  е заявила че оттегля молбата си и моли съда да прекрати производството по делото.

            Съдът счита, че са налице предпоставките на чл.232 от ГПК.

С оглед на горното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА  производството по гражданско дело № 4238 по описа за 2019  г. на ПРС, ХІІІ гр. с. поради оттегляне на молбата.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва пред Пловдивския окръжен съд в едноседмичен срок от връчване на съобщението на молителя.

 

 

               РАЙОНЕН СЪДИЯ:/П/Мария Личева – Гургова.

 

 

         Вярно с оригинала.

         М.Х.