Гражданско дело 4184/2019 - Решение - 11-07-2019

Решение по Гражданско дело 4184/2019г.

РЕШЕНИЕ

                                                  

Номер   2923                 11.07.2019   Година                        Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                    IV брачен състав

На    единадесети  юли                        две хиляди и деветнадесета  година

В  публично  заседание  на  десети  юли        две хиляди и деветнадесета година в следния състав:

 

      Председател: ДИАНА КОСТАДИНОВА

 

Секретар: София Чаушева

като разгледа докладваното от  съдията

дело номер 4184                                                      по описа за    2019 година

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

************************************************************

Ето защо, съдът

 

Р    Е    Ш    И:

 

         ПРЕКРАТЯВА брака между В.П.В., ЕГН: ********** и М.Д.В., ЕГН: **********, сключен на ****** год. в гр. П., обл.П. за което  е  издаден  Акт за брак № ***** год, издаден  от Община П., обл. П. по взаимно съгласие.

 

            УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл.51 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

 

Семейното жилище на страните, находящо се в гр. П., ******, след прекратяването на брака ще се ползва от съпруга М.Д.В., ЕГН: **********.

 

Страните декларират, че са работоспособни и здрави и не си дължат взаимно издръжка след прекратяването на брака.

 

Съпругата В.П.В., ЕГН: **********  след прекратяването на брака ще запази бачната си фамилия и ще се именува с фамилията В..

 

           Разноските остават за всяка от страните така, както са направени

 

ОСЪЖДА В.П.В., ЕГН: ********** да заплати по сметка на Районен съд- Пловдив сумата от 15 лева /петнадесет лева/, представляваща окончателна държавна такса по настоящото производство.

 

ОСЪЖДА М.Д.В., ЕГН: ********** да заплати по сметка на Районен съд- Пловдив сумата от 15 лева /петнадесет лева/, представляваща окончателна държавна такса по настоящото производство.

 

 

 

Решението е  окончателно  и  не подлежи на обжалване.

 

 

 

                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п./ Диана Костадинова

 

Вярно с оригинала

С.Ч.