Гражданско дело 3412/2019 - Решение - 03-07-2019

Решение по Гражданско дело 3412/2019г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер   2778                       03.07.2019 година                          град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                                ІV брачен  състав

На  трети  юли                                             две  хиляди   деветнадесета  година

В публично заседание на двадесет и седми май   две хиляди и деветнадесета година, в следния състав:

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА КОСТАДИНОВА

 

СЕКРЕТАР: София Чаушева

като разгледа докладваното от съдията гр. дело №   3412    по описа за 2019г.,

 

Р     Е     Ш     И:

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между П.М.Д. ЕГН ********** и Р.Г.Д.  ЕГН **********,*** на **** с Акт за граждански брак № ****, издаден от Общ.П., Обл. П., като дълбоко и непоправимо разстроен.

ВИНА за настъпилото разстройство на брака има съпругът П.М.Д. ЕГН **********.

 

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА спрямо роденото от брака дете Р. П. Д.  ЕГН ********** на майката Р.Г.Д.  ЕГН **********.

 

ОПРЕДЕЛЯ МЕСТОЖИВЕЕНЕТО на детето Р. П. Д.  ЕГН **********  при майката Р.Г.Д.  ЕГН **********

 

ОПРЕДЕЛЯ режим за осъществяване на ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ между бащата П.М.Д. ЕГН ********** и детето  Р. П. Д.  ЕГН **********, както следва:

- всяка първа и трета събота  и неделя от месеца от 10:00 ч. до 18:00 ч. за всеки  един  от дните, без преспиване на детето при бащата

- на всяка нечетна  година – за  Великденските празници -  от 10.00 часа до 18.00 часа на  Разпети петък

- на всяка  четна  година – за Великденските празници – от  10.00 часа до  18.00 часа  на  Велика  събота

- на всяка  нечетна  година – за  Коледните празници-  от 10.00 часа до  18.00 часа  на 25 декември

- на всяка  четна  година – за  Коледните празници  -  от 10.00 часа  до 18.00 часа на  26 декември.

          За  времето  от  един месец през лятото, когато  майката ще  използва  платения си  годишен  отпуск, бащата  няма да се ползва  от  определения му  режим на лични  отношения с детето през първата и третата събота  и неделя от месеца.

         За  изплънение на  режима на лични  отношения между детето и  бащата,  бащата  ще взима и връща  детето  от и  до дома на  неговата майка.

 

ОСЪЖДА бащата П.М.Д. ЕГН ********** да заплати на детето си Р. П. Д.  ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител майката Р.Г.Д.  ЕГН ********** месечна издръжка в размер на  200 лв. /ДВЕСТА лева/, за периода  01.03.2018г. – 31.03.2018г., считано от датата на влизане в сила на настоящето  решение до окончателното й  внасяне, ведно със законната лихва за забава, от падежа до окончателното й изплащане.

 

ОСЪЖДА бащата П.М.Д. ЕГН ********** да заплаща на детето си Р. П. Д.  ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител майката Р.Г.Д.  ЕГН ********** месечна издръжка в размер на  200 лв. /ДВЕСТА лева/, считано от датата на подаване на  исковата молба - 01.03.2019г. до настъпване на законоустановена причина за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва за забава върху всяка просрочена месечна вноска, от падежа до окончателното й изплащане.

Издръжката  да се заплаща  до  10-то число на месеца за който се  отнася по  банкова сметка ***.

 

ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака съпругата Р.Г.Д.  ЕГН ********** да възстанови и носи предбрачната си фамилия - Г.

 

         СЕМЕЙНОТО  ЖИЛИЩЕ,  находящо се в с. Р.,  община М., обл. П., след прекратяването на брака  ще се ползва  от съпругът  П.М.Д. ЕГН **********

 

         ИЗДРЪЖКА  между съпрузите след прекратяването на брака не се дължи.

 

ОСЪЖДА П.М.Д. ЕГН ********** да заплати по сметка на  Районен съд - Пловдив  сумата  от 50 лева /петдесет лева/ - окончателна държавна такса по делото.

 

ОСЪЖДА П.М.Д. ЕГН ********** да заплати по сметка на  Районен съд - Пловдив  сумата  от 288 лева /двеста,  осемдесет и  осем лева/ - държавна такса по делото относно  определената  издръжка занапред и 8 лева /осем лева/ - държавна такса за  определената  издръжка за минал период от време.

 

ОСЪЖДА П.М.Д. ЕГН ********** да заплати  на  Р.Г.Д.  ЕГН ********** сумата  от 625 лева /шестстотин, двадесет и пет лева/ - направени  от последната разноски,  изразяващи се в заплатено  адвокатско възнаграждение за  един адвокат- 600 лева и  държавна такса за  образуване на делото- 25 лева;

 

 

Решението може да се обжалва с въззивна жалба пред Окръжен съд Пловдив, в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

                      

Районен съдия: /п./ Диана Костадинова

 

Вярно с оригинала

С.Ч.