Гражданско дело 3317/2019 - Решение - 02-08-2019

Решение по Гражданско дело 3317/2019г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е № 3283

 

 

гр. Пловдив, 02.08.2019 г.

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД – IV гр. с., в публично съдебно заседание на трети юли  през две хиляди и деветнадесета година в състав с

 

Председател: Димитрина Тенева

 

при секретаря Диана Димитрова, като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 3317 по описа на съда за 2019 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е по чл. 19, ал.1 от Закона за гражданската регистрация, …………………………………………

Водим от горното, Съдът    

 

Р  Е  Ш  И :

 

ДОПУСКА промяна на фамилното име на Д.Й.Б., с ЕГН ********** ***, от Б. на Х.

Решението подлежи на обжалване пред Пловдивския окръжен съд в двуседмичен срок от датата на връчване на страните.

 

Препис от решението, след влизането му сила, следва да бъде изпратено на Община Пловдив за отразяване на допуснатата промяна в регистрите за гражданското състояние, на РС Пловдив - Бюро „Съдимост” и на ЕСГРАОН на областно ниво. 

 

СЪДИЯ: / П / ДИМИТРИНА ТЕНЕВА

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА: Д. Д.