Гражданско дело 3241/2019 - Решение - 30-07-2019

Решение по Гражданско дело 3241/2019г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер       3227                  30  07 2019 година                        град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                      3 брачен  състав

 

На   09 05 2019 година

 

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА

 

Секретар: ВАСИЛЕНА СТЕФАНОВА

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

брачно  дело номер 3241 по описа за 2019 година

намери за установено следното:

 

         Производството е по молба с правна квалификация чл. 50 от Семейния кодекс.

…………………………………………………………………………………….

 

По изложените съображения Съдът

 

                                               Р    Е    Ш    И   :

 

         ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между К.К.Ч. ЕГН ********** И Н.И.Ч. ЕГН **********  , сключен  на ***година в ***,  за което е съставен Акт за граждански брак №***/***– видно от представено Удостоверение за сключен граждански брак   на *** ***,ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

         УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение по чл. 51,ал.1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

         Страните декларират, че са постигнали сериозно и непоколебимо взаимно съгласие брака им да бъде прекратен при условията на член 50 от СК.

 

УПРАЖНЯВАНЕ НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА ВЪРХУ РОДЕНИТЕ ОТ БРАКА ДЕЦА и ИЗДРЪЖКА

Родителските права и издръжка за деца не се уговарят, тъй като родените от брака деца са навършили пълнолетие.

ИЗДРЪЖКА МЕЖДУ СЪПРУЗИТЕ

След прекратяване на брака съпрузите няма да си дължат издръжка един на друг.

 

ФАМИЛНО ИМЕ СЛЕД ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА БРАКА

Съпругата- Н.И.Ч., след прекратяването на брака ще продължи да носи брачното фамилното име- Ч..

 

ПОЛЗВАНЕ НАСЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ,

ИМУШЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СЪПРУЗИТЕ

 

 Ползването на семейното жилище, находящо се в ***, се предоставя на съпруга- К.К.Ч..

Съпрузите декларират, че придобитите по време на брака недвижими имоти и МПС, при условията на съпружеска имуществена общност,след развода ще останат в обикновена съсобственост между тях, а относно всички останали движими вещи, придобити по време на брака, нямат имуществени и други претенции помежду си, тъй като са ги разпределили извънсъдебно.

В случай, че по време на брака някой от съпрузите е поел задължения-заеми, кредити и др. подобни, те ще се изплащат занапред от съпруга, който ги е направил.

Съпрузите декларират, че нямат парични влогове, реализирани от съвместни усилия и чрез съвместен принос.

Разноските по настоящото дело ще се поемат по равно от двамата съпрузи.

 

С настоящото споразумение, сключено доброволно от страните ТЕ ДЕКЛАРИРАТ,   ЧЕ   ОКОНЧАТЕЛНО   СА   УРЕДИЛИ   ОТНОШЕНИЯТА ПОМЕЖДУ СИ, НЯМАТ ВЗАИМНИ ПРЕТЕНЦИИ един към друг и основания за предявяване на бъдещи искове, свързани с прекратяването на брака и уреждането на имуществените  им отношения.

 

ОСЪЖДА К.К.Ч. ЕГН **********  ,да заплати по сметка на ПРС сумата от 20 лв. /двадесет лева /, представляваща държавна такса за настоящото производство.

ОСЪЖДА Н.И.Ч. ЕГН **********   , да заплати по сметка на ПРС сумата от 20 лв. /двадесет лева /, представляваща държавни такси за настоящото производство.

 

           Решението не подлежи на обжалване.

 

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/ Недялка Вълчева

 

Вярно с оригинала.

С.А.