Гражданско дело 3191/2019 - Решение - 09-10-2019

Решение по Гражданско дело 3191/2019г.

            Д  О  П  Ъ  Л  Н  И  Т  Е  Л  Н  О       Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 3703

 

                                      Гр. Пловдив,  09.10.2019г.

 

                                      В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

         ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, ІІ бр.с.  в закрито заседание на девети октомври   две хиляди и деветнадесета година в състав :

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

 

 като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 3191 по описа на съда за 2019г., за да се произнесе, взе предвид следното :

         …………………………………………………………………………

Мотивиран от изложеното, съдът

 

                                               Р    Е    Ш    И   :

 

         ДОПЪЛВА Решение № 3098/22.07.2019г. по гр. дело № 3191/2019г. на ПРС, ІІ бр.с., КАТО В   ДИСПОЗИТИВА  на същото да се чете и:   „Издръжка на основание чл. 144 от СК в размер на 250,00 лева месечно, платими до 5-то число на месеца, за който се отнася издръжката, считано от 25.09.2018г…..“

Решението  е окончателно.

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ : п/ Г.Димитров

Вярно с оригинала.

ТР